Jan DeNul Group - Project Vilvoorde Machelen

Startschot voor sanering en herontwikkeling van Renault-site in Vilvoorde

23 jaar na de sluiting van Vilvoordes grootste fabriek, starten wij met de milieusanering van de vroegere Renault-site.

Aan de achterzijde van het station van Vilvoorde bevindt zich de CAT-site, beter bekend als de terreinen van Renault Vilvoorde. Het industriële verleden van de site heeft er geleid tot een ernstige bodemverontreiniging die nu in opdracht van de OVAM en in samenwerking met een projectontwikkelaar aangepakt wordt. De uitvoering van deze saneringswerken werd gegund aan onze milieudivisie Envisan.

In samenwerking met een projectontwikkelaar wordt op de site ruimte gemaakt voor nieuwe, broodnodige logistieke en industriële activiteiten en residentiële ruimte. Maar eerst gaat de bodemsanering van start. De CAT-site werd destijds gebruikt voor het transport van Renault voertuigen naar de Verenigde Staten. 

Uit onderzoek bleek dat bodem en grondwater er dermate zwaar verontreinigd zijn dat sanering nodig is. Op de site zijn twee grote bronzones vastgesteld, een gelinkt aan een historisch huishoudelijk afvalstort en een van onbekende oorsprong met hoge concentraties aan benzeen. De sanering zal bestaan uit een ontgraving van de verontreinigde grond tot op een diepte van vier meter. Naar verwachting zal er ca 90.000 m³ verontreinigde grond ontgraven worden. Door de toepassing van de modernste technieken zal naar schatting 80% van de gronden ter plaatse gereinigd en hergebruikt worden. Na de uitvoering van de ontgraving wordt het grondwater gemonitord. De duurtijd van de ontgravingswerken werd geschat op maximaal 4 jaar.

Uiteindelijk zal een centraal gelegen gebied van 60 hectare haar historische erfenis kunnen afwerpen en opnieuw in gebruik genomen worden voor wonen, werken, recreatie en groen.

“De sluiting van de fabriek in 1998 en het bijhorende collectief ontslag was een sociaal drama voor de lokale gemeenschap. Vandaag, 22 jaar later, geven we de Renaultsite en de lokale gemeenschap opnieuw perspectief op economische activiteiten op de site, woonmogelijkheden en op natuur, wat in deze stedelijke omgeving zeker geen overbodige luxe is”. 

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir

Jan De Nul Group - Vilvoorde Renault Site