Oeverbescherming

Oever- of rotsbescherming dient om de oevers te beschermen tegen golfslag en eventuele getijdenwerking. In geval van landwinning worden de contouren van het te winnen land met de aanleg van oeverbescherming uitgezet, waarna het land via diverse technieken met zand wordt opgespoten of volgestort. In sommige gevallen wordt het nieuwe land nog extra beschermd door de aanleg van een golfbreker, zoals bijvoorbeeld in havens of rond het Palmeiland in Dubai.

Het is vooral dankzij de grote landwinningcontracten van begin 21ste eeuw dat Jan De Nul Group zich is gaan specialiseren in deze activiteit. De groep investeerde in R&D en in de bouw van het benodigde materieel. Het machinepark en de vloot van splijtbakken werden uitgebreid.

 

V.A.E., Palm Island II in Dubai

Opspuitingswerken voor de offshore aanleg van een artificieel eiland in de vorm van een palmboom - Palm Island
Steenbeschoeiïngswerken voor halvemaanvormige golfbreker

Opspuitingswerken voor de offshore aanleg van een artificieel eiland in de vorm van een palmboom - Palm Island
Steenbeschoeiïngswerken voor halvemaanvormige golfbreker

In cijfers
Land

Dubai (V.A.E.)

Opdrachtgever

Palm Island Development (Nakheel)

Rol van aannemer

Hoofdaannemer

Periode
10 april 2002 tot 28 mei 2008

Frankrijk, Havenfaciliteiten voor terminal voor vloeibaar aardgas - Westelijke aanloophaven Duinkerque

Constructie van havenfaciliteiten voor een toekomstige terminal voor vloeibaar aardgas

Constructie van havenfaciliteiten voor een toekomstige terminal voor vloeibaar aardgas

In cijfers
Land

Frankrijk

Opdrachtgever

Grand Port Maritime de Dunkerque

Rol van aannemer

Joint Venture Partner (Deel JDN 76.2 %)

Periode
30 december 2011 tot 30 augustus 2013

Qatar, Ras Laffan Havenuitbreiding

Het Ras Laffan project in Qatar, gelegen op 80 km van Doha is één van de grootste mariene projecten ter wereld. In een tijdsspanne van 3 jaar werd hier de...

Het Ras Laffan project in Qatar, gelegen op 80 km van Doha is één van de grootste mariene projecten ter wereld. In een tijdsspanne van 3 jaar werd hier de grootste LNG haven ter wereld gecreëerd. Een tijdelijke handelsvereniging met de Jan De Nul Group voerde de uitbreidingswerken uit. De bestaande haven groeide van een oppervlakte van 106 km² naar een van maar liefst 246 km². Het werk omvatte de verdieping van de hele haven om toegang te bieden tot de grootste LNG carriers en de bouw van meer dan 10 km golfbreker.

 

In cijfers
Land

Qatar

Opdrachtgever

Qatar Petroleum (QP)

Rol van aannemer

Joint Venture Partner (Deel JDN: 50 %)

Technische specificaties
Uitrusting

Snijkopzuigers: J.F.J. De Nul, Marco Polo
Dipper: Jerommeke
Splijtbakken: Magellano, Verrazzano, Weseltje, Nijptangh, L’Aigle
Uitrusting betonwerken:
Liebherr 1300, menginstallatie, graafmachines met lange armen,betonmolens, vrachtwagens

Beschrijving van de werken

Baggeren, landwinning, vervoeren van zand en bouw van golfbrekers en kaaimuren, bouw van Accropodes

Bodemsoort

Zand, kalksteen, matig sterk tot sterk gesteente

Volume

25.000.000 m³ verdiepingsbaggerwerken in kalksteen, matig sterk tot sterk gesteente + 25.000.000 m³
voornamelijk zandwinning vervolledigd met opspuiting met breuksteen

Opspuiting

meer dan 30.000.000 m³

Kaaimuur

Voorgestorte blokken > 80 ton/stuk
3 afzonderlijke kaaimuren, totaal 10.000 m³ beton + 2.000 m³ gewapend beton

Steenwerken

Bouw van golfbreker: 21 km plus 12 km verhoogde weg
Hoogte van de golfbreker: max 22-23 m
Breedte van de golfbreker: max 180 m
Rotssteen: 39.000.000 ton
Antifer blokken, accropode blokken: 700,000 m³
In-situ beton: 300,000 m³
Totaal geplaatst gewicht aan stenen : 7,600,000 ton
Totaal geplaatst gewicht (incl. opvulling) : 26,200,000 ton

Baggerdiepte

-13.5 m and -15.0 m