Leiding- en waterzuiveringinfrastructuur

Jan De Nul Group kan bogen op een jarenlange ervaring in het ontwerpen, bouwen en elektromechanisch uitrusten van leiding-, riolering- en waterzuiveringinfrastructuur. De groep bouwde in België al meerdere afvalwaterzuivering- en drinkwaterbehandelinginstallaties, alsook menig riolering- en collectorennetwerk.

Ook hier staat Jan De Nul voor een geïntegreerde totaalaanpak van het project. In samenwerking met de eigen studie- en financiële dienst worden deze projecten van ontwerp, over financiering en bouw, tot exploitatie in eigen beheer uitgevoerd.

 

België, Mechelen Noord: Sanering van oud stortterrein en uitbreiding van waterzuiveringsstation

Uitgraving en hervestiging van 200.000 m³ huishoudelijk afval
Afdekking van het nieuw gecreëerde stortterrein, incl. netwerk voor de ontvangst van loog en gas
Bouw van...

Uitgraving en hervestiging van 200.000 m³ huishoudelijk afval
Afdekking van het nieuw gecreëerde stortterrein, incl. netwerk voor de ontvangst van loog en gas
Bouw van waterzuiveringsstation op het gesaneerde terrein, productie en aanleg van zandbentonietafdichting

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Aquafin NV

Rol van aannemer

Hoofdaannemer

Technische specificaties
Scope

Installatie van tijdelijke loogbehandelingsinstallatie: 30 m³/h
Uitgraving en hervestiging van huishoudelijk afval: 200.000m³
Afdekking van nieuw stortterrein met kleimatten (60.000 m²)
Gebruik van geotextiel: 60.000 m² (afscheiding, bescherming en versterking)
Gas- en waterdrainage: 70.000 m²
Levering en bouw van gasextractienetwerk
Zandbentonietafdichting: 20.000 m³

België , Basse Waver Waterzuiveringsstation

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Intercommunale du Brabant Wallon

Rol van aannemer

Tijdelijke handelsvereniging (Deel JDN 34%)

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

- Uitbreiding en vernieuwing van een bestaand rioolwaterzuiveringsstation.
- Werken burgerlijke bouwkunde bestaande uit grondwerken, paalfunderingen, heien van damplanken, betonwerken, metselwerken, afwerking gebouwen, leidingwerken, wegeniswerken en terreinafwerking.
- Uitbreiding van 165.000 I.E. naar 201.000 I.E. (inwonerquivalent)
- Tertiaire behandeling (met stikstof) van fosfor
- Installatie voor het drogen en pelletiseren van slib voor hergebruik in de landbouw
- Installatie voor het herwinnen van biogas (2 gistingstanks + 1 biogasinstallatie) en warmte-krachtkoppeling

Volume

Wapening: 920 T
Grondwerk (uitgraving + aanvulling): 50.000 m³
PEHD en PRV leidingen (Ø 250 mm – 1500 mm): 1.100 m
Wegennet: 14.000 m²
Funderingpalen: 900 stuks
Verdichte palen: 550 stuks

België, Rioolwaterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord

De rioolwaterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord (RWZI) bevindt zich langs het Zeekanaal Brussel-Schelde, ter hoogte van de Budabrug op een vroeger...

De rioolwaterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord (RWZI) bevindt zich langs het Zeekanaal Brussel-Schelde, ter hoogte van de Budabrug op een vroeger industrieterrein aan de Zenne. Voordat deze installatie er stond, stroomde het afvalwater rechtstreeks, en dus ongezuiverd, de rivier in. Sinds 2007 is dat niet meer het geval. In 2000 besloot het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een tweede zuiveringsinstallatie, nl. RWZI Brussel-Noord te laten bouwen. Het EPC- contract werd gegund aan een consortium met Ondernemingen Jan De Nul N.V., dat tussen 2003 en 2006 de effectieve bouwwerken uitvoerde. Deze tweede installatie, met een zuiveringscapaciteit van ongeveer 1,1 miljoen inwoners, behandelt al het afval- en regenwater van het deelbekken Noord en van het deelbekken van de Woluwe. Sinds 2007 is de kwaliteit van het Zenne-water spectaculair verbeterd ten opzichte van de jaren voordien.

 

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Brussels Hoofstedelijk Gewest

Rol van aannemer

Joint Venture partner (Deel JDN 45 %)

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

Design, aankoop en bouw van waterzuiveringsinstallatie en grondverwerkingscentrum voor 1.100.000 inwonerequivalent
Aandeel JDN : 45% van EPC civieltechnische werken en 2% van BOOT (Build, Operate, Own and Transfer - Bouw, exploitatie, aankoop en overdracht)

Volume

5.000 palen, 140.000 m³ beton, 15.000 m² dampalen en 15 km leidingen

Directe manuren voor ingenieurswerken

116.000 uur voor design en gedetailleerd technisch ontwerp van de civieltechnische werken uitgevoerd door de interne studieafdeling van Jan De Nul