Transportinfrastructuur

Jan De Nul Group is een belangrijke speler bij grote transportinfrastructuurprojecten, vaak in de vorm van een Publiek-Private Samenwerking. De civiele studiedienst van Jan De Nul wordt hierbij in alle projectfasen betrokken. Dankzij een nauwe samenwerking met de uitvoeringsteams van deze projecten kan de studiedienst de projectspecifieke processen en taken continu bijsturen en optimaliseren.

Met eigen medewerkers en materieel voert Jan De Nul grondwerken, heiwerken, funderingswerken, kunstwerken, afwateringswerken en betonconstructies uit.

Door het uitbouwen van deze expertise in-house kan Jan De Nul Group zich ook tot de internationale markt van transportinfrastructuur richten.

België, Antwerpen ondertunneling gewestweg R11 - Deurne Tunnel - R11

Bouw van een tunnel nabij luchthaven Deurne (Design & Build)

Bouw van een tunnel nabij luchthaven Deurne (Design & Build)

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Agentschap Wegen en Verkeer
(Afdeling Antwerpen)

Rol van aannemer

JV partner (Aandeel JDN: 50%)

Periode

06.05.2013 - 31.12.2015

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

Omleidingswegenis / omleidingsfietspad
Archeologie
Opbraak bestaande wegenis
Tijdelijke perimeterweg
Grondwerken (uitgraving tunnel + RESA zone)
Burgerlijke Bouwkunde:
- uitvoeren van slibwanden en secanspalenwanden
- in veiligheidszone luchthaven (RESA zone) eerst uitvoering dakplaat waarna uitgraving in stross en realisatie
wanden en vloerplaat
- buiten veiligheidszone luchthaven eerst uitvoering vloerplaat, waarna wanden en dakplaat
Technische installaties
Afwerking tunnel
Rioleringswerken
Wegeniswerken
Afbraak omleidingswegenis
Definitef fietspad
Beplanting

Volume

Uitgraving: 200.000 m³
Afvoer: 150.000 m³
Oppervlakte/lengte tunnel: 80.000 m²
Beton: 70.000 m³
Wapening: 6.000 ton
Wegenis: 13.433 m²
Funderingspalen: 2.107 stuks
Slibwand: 17.877 m²
Afbraakwerken: 35.000 m²

Diepte onder grondwatertafel

8 m

België, Aalst Tunnel R41

Bouw van ondertunneling R41 t.h.v. Boudewijnlaan in Aalst

Bouw van twee fietserstunnels

Bouw van ondertunneling R41 t.h.v. Boudewijnlaan in Aalst

Bouw van twee fietserstunnels

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

AWV, afdeling Oost-Vlaanderen

Rol van aannemer

JV Partner (Aandeel JDN: 20%)

Periode

24.08.2015 - 26.06.2017

Technische specificaties
Uitrusting

Hijskranen, minidumpers, kleine hijskranen, bandenlader

Beschrijving van de werken

Ondertunneling R41 :
- Uitvoering van diepwanden
- Bouw van dakplaat op volle grond
- Uitgraving in stross
- Bouw van vloerplaat in stross
- Bekleding van diepwanden met bardage
- Wegenwerken in de tunnel
- Plaatsing van geluidsabsorberende panelen
Fietserstunnel: bouw van ovaalvormige fietsertunnel in open sleuf

Volume

Tunnel: 700 m lang
Beton: 54.900 m³
Wapening: 5.300 ton
Uitgraving: 83.978 m³
Aanvulling: 400 m³
Slibwand: 31.130 m²
Damwand: 290 m²
Geluidspanelen: 5.800 m²

België, A11 - Realisatie van de verbinding N31 Brugge - N49 Westkapelle

Financiering / Ontwerp / Bouw / Onderhoud van 12 km nieuwe autosnelweg tussen Brugge Blauwe Toren en N49 in Westkapelle uitgevoerd door het consortium Via Brugge NV

Financiering / Ontwerp / Bouw / Onderhoud van 12 km nieuwe autosnelweg tussen Brugge Blauwe Toren en N49 in Westkapelle uitgevoerd door het consortium Via Brugge NV

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Vlaamse Overheid - Agentschap Wegen en Verkeer
Wegen en Verkeer West Vlaanderen (via het samenwerkingsverband Via-Invest NV)

Rol van aannemer

JV-partner (Aandeel JDN: 45%)

Periode

21.03.2014 - 05.09.2017
(+ 30 years maintenance)

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

12 km lange nieuwe autosnelweg die twee belangrijke verkeersaders zal verbinden: de N31 in Brugge en de N49
in Westkapelle. De nieuwe snelweg biedt nieuwe ontwikkelingskansen voor de havenactiviteiten en het streektoerisme,
maar ook voor de leefbaarheid van de regio. De werkzaamheden zijn verspreid over 18 zones.
Het project geniet internationaal bijzondere aandacht omwille van de wijze waarop het wordt gefinancierd.
Grondwerken in ophoging (3.600.000 m³) en uitgraving (2.600.000 m³) inclusief zettingsversnellende en -beperkende
maatregelen
Realisatie van een 80-tal kunstwerken (bruggen, tunnels, duikers, keerwanden, beschermingsplaten)
Realisatie van wegenwerken en afwatering
Realisatie van elektromechanische uitrusting
Realisatie van beplantingen
Onderhoud: 30 jaar vanaf september 2017

Uitrusting

Graafkranen, bulldozers, walsen, dumpers

Volume

Beton 319.000 m³
Wapening 32.722 ton
Grondwerk:
2.600.000 m³ uitgraving
3.600.000 m³ aanvulling

België, Kortrijk doortocht Leie

Afbraak bruggen, landhoofden, bestaande kaaimuren, riolering, wegenis
Bouwen van 4,5 km nieuwe kaaimuren + landhoofden (Deense kaaimuren + verankerde kaaimuren)
Uitdiepen/verbreden Leie...

Afbraak bruggen, landhoofden, bestaande kaaimuren, riolering, wegenis
Bouwen van 4,5 km nieuwe kaaimuren + landhoofden (Deense kaaimuren + verankerde kaaimuren)
Uitdiepen/verbreden Leie (baggerwerken vanop ponton)
Bouwen van 6 bruggen over de Leie te Kortrijk: Groeningebrug, Dambrug, Westelijke Ringbrug, Collegebrug, Noordbrug, Budabrug (laatste in uitvoering)
Realisatie van aansluitende riolering en wegenis langs de kaaimuren en bruggen

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Waterwegen en Zeekanaal nv

Rol van aannemer

Joint Venture Partner (Deel JDN 25%)

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

Afbraak bruggen, landhoofden, bestaande kaaimuren, riolering en wegen
Bouwen van 4,5 km nieuwe kaaimuren + landhoofden (Deense kaaimuren + verankerde kaaimuren)
Uitdiepen/verbreden Leie (baggerwerken vanop ponton)
Bouwen van 6 bruggen over de Leie te Kortrijk: Groeningebrug, Dambrug, Westelijke Ringbrug, Collegebrug, Noordbrug, Budabrug (laatste in uitvoering)
Realisatie van aansluitende riolering en wegen langs de kaaimuren en bruggen
Heipalen - schroefpalen
Heipalen met diameters van 45 cm tot 1,600 mm
Selectieve uitgraving en transport van aarde: 500.000 m³
Behandeling van verontreinigde grond: 400.000 m³
Installatie van verticale afvoerbuizen voor grondwatercaptatie:1.000 m - diepte 10 m
Grondwaterbehandelingsinstallatie: 10 m³/h (actieve kool, zandfiltering)
Uitgraving van 60.000 m³ huishoudelijk afval
Modernisering op model van 1.350 ton
1 tunnel, 500.000 m³ grondwerken
200.000 m² bestratings-/wegenwerken;
7.000 m rioleringswerken
Bekisting met geschaafde planken teneinde nerfstructuur na te bootsen
Betonblok in het holle landhoofd gebetonneerd, die dan later als tegengewicht aan de brug opgehangen werd
Fundering (palen) landhoofd rechteroever Noordbrug tussen oude palen van 2 vroegere bruggenhoofden

België, Realisatie van de Kempense Noord-Zuid Verbinding

PPP (Public-Private Participation) project waarin Jan De Nul instaat voor het DBM-gedeelte (Design-Build-Maintenance)
Deelproject 1: aanpassen van het complex 23 'Geel West' op de E313
...

PPP (Public-Private Participation) project waarin Jan De Nul instaat voor het DBM-gedeelte (Design-Build-Maintenance)
Deelproject 1: aanpassen van het complex 23 'Geel West' op de E313
Deelproject 2: aanleg van een vlotte verbinding tussen Kasterlee en Geel

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

NV Via Noord Zuid Kempen

Rol van aannemer

Joint Venture Partner (deel JDN 50%)

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

Bouw van 5 bruggen, waaronder een tuikabelbrug, een boogbrug, twee bruggen in ter plaatse gestort, nagespannen beton en één in klassiek gewapend beton. Drie bruggen zijn van het ‘integraal’type.
Bouw van een tunnel met lengte 520 lm
Bouw van diverse landbouw- en fietsertunnels (13 stuks in totaal)
Bouw van massieven in gewapende grond (circa 85.000 m³)

Volume

Grondwerken:
Uitgraving: 540.000 m³
Ophoging: 950.000 m³

België, Verkeerswisselaar in Lummen

De verkeerswisselaar in Lummen die de verbinding maakt tussen de E313 en E314 werd door Jan De Nul Group heringericht. Om veiligheidsredenen werd het oude klaverblad tussen 2008 en 2012 omgebouwd...

De verkeerswisselaar in Lummen die de verbinding maakt tussen de E313 en E314 werd door Jan De Nul Group heringericht. Om veiligheidsredenen werd het oude klaverblad tussen 2008 en 2012 omgebouwd tot een verkeerswisselaar waarbij het verkeer nooit kruist. Het contract hield de bouw van 12 bruggen, de afbraak van 4 oude bruggen, 650.000 m³ uitgravingswerken en 225.000 m³ asfalteringswerken in.

De werken werden uitgevoerd in 2 fasen: een eerste structurele fase en een tweede renovatiefase.

 

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Wegen & Verkeer Limburg Hasselt

Rol van aannemer

Fase I: Hoofdaannemer
Fase II: Partner in THV (deel JDN: 50 %)

Technische specificaties
Volume

Grondaanvoer: min 80.000 m³ + 440.000 m³
Grondwerken op site (uitgraven en ophogen): 100.000 m³ + 600.000 m³

Funderingstechnieken

3,595 m cast in situ driven piles (diameter 500 mm)
Pijlers (funderingen): 348 + 358 stuks
Gewapend beton: 14.000 m³ + 14.500 m³
Wapening: 1.700 ton + 2.286 ton
Voorgespannen: 200 ton + 160 ton
Asfaltering: 3.500 m² + 200.000 m²

Bruggen

Bouw van 2 duikers, bouw van 1 tijdelijke en 4 permanente bruggen, verbreden van 1 bestaande brug.
Inschuiven van 2 bruggen van 6.000 ton en twee van 8.000 ton.
Plaatsen van tijdelijke steunstructuren boven de autosnelweg.

Grondwerken

Uitgraven van 1.150.000 m³ grond;
Opvullen, ophogen en afwerken van 595.000 m³

België, Spoortunnel en treinstation Schuman-Josaphat

In de Europese Wijk in Brussel wordt een nieuwe treintunnel gebouwd die spoorlijn 161 (Brussel-Namen) verbindt met spoorlijn 26 (Halle-Vilvoorde). Bovengronds...

In de Europese Wijk in Brussel wordt een nieuwe treintunnel gebouwd die spoorlijn 161 (Brussel-Namen) verbindt met spoorlijn 26 (Halle-Vilvoorde). Bovengronds is er slechts hier en daar wat van te merken, want de meeste werkzaamheden vinden ondergronds plaats.

De tunnel met een lengte van 1.250 m werd gegraven onder zeer dichtbebouwd gebied. De tunnel start het Résidence Palace, de zetel van de Europese Raad, en wordt ter hoogte van het Plaskyplein verbonden met de bestaande ondergrondse spoortunnel. Naast het graven en inrichten van de nieuwe tunnel, wordt ook het station Schuman vergroot en gemoderniseerd.  In het station Schuman wordt de nieuwe spoorverbinding uitgevoerd boven de bestaande metrolijn en onder de bestaande wegtunnel van de Wetstraat.

Deze werken gebeuren in het kader van het GEN, het gewestelijk expresnet, om het pendelverkeer naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren. Ook de verbinding tussen de Europese wijk en de luchthaven wordt vlotter, en bovendien ontlast de tunnel deels de drukke noord-zuidverbinding.

 

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Rol van aannemer

Joint Venture Partner (Deel JDN 40%)

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

Uitbreiding en renovatie van het bestaande ondergrondse trein- en metrostation
De werken worden uitgevoerd in fasen (bouw van muren en zuilen / afbraak van bestaande parking en muren)
Trein- en metrovervoer zal heel de tijd mogelijk blijven –
De reizigers zullen zo weinig mogelijk hinder ondervinden.
De afbraakwerken worden uitgevoerd door het uitslijpen en handmatig afbreken van betonnen blokken d.m.v. mini-graafmachines en graafmachines. Het puin wordt verwijderd met mini-dumpers en
bobcats.
Tijdens de bouw van de nieuwe betonconstructies worden de bestaande gebouwen Residence Palace/Wetstraat/Berlaymont gestut.
De dakstruktuur van de metro en de nieuwe spoorweglijnbestaat uit 4 draagbalken, met in-situ bekisting, gestort en uitgespannen over de hele lengte en dwarssteunbalken van voorgespannen prefabbalken.
De dakstrukturen zijn waterdicht.
Bouw van zuilen voor de nieuwe spoorweglijn.

Volumes

Grondwerken: 17.000 m³
Steunmuren d.m.v. inbrengen van cement: 8.000 m
Betonwerken : 20.000 m³
Wapening : 2.200 ton
Palen: kokerpalen diam 60 cm of 90 cm - 6.993 meter
Voorgespannen balken: 1.200 m³ in C40/50 beton waarvan de
grootste een volume heeft van 258 m³ en gemaakt is met
27 koorden T15,2