Waterbouw

Jan De Nul Group heeft zijn succes te danken aan het volledige gamma van diensten dat het bedrijf kan aanbieden en integreren: droog grondverzet en baggerwerken, oeververdedigingen en algemene burgerlijke bouwkunde.

De combinatie van civiele bouw en baggerwerken heeft bewezen de perfecte match te zijn voor de internationale mariene markt. Op wereldvlak is Jan De Nul Group betrokken bij de meest prestigieuze projecten in de water- en havenbouw, zowel in het ontwerp als in de bouw van kaaimuren, sluizen, stuwen en dokken, de bouw van golfbrekers, oeververdediging en steenbestortingen, de bouw van spaarbekkens en pompstations, alsook in de uitvoering van droog grondverzet en baggerwerken.

 

België, Stuwsluis Harelbeke

Ontwerp en uitvoering van nieuwe stuwsluis, kaaimuren, bruggen, baggerwerkzaamheden, zowel voor de burgerlijke bouwkunde, staalbouw en elektromechanica

Ontwerp en uitvoering van nieuwe stuwsluis, kaaimuren, bruggen, baggerwerkzaamheden, zowel voor de burgerlijke bouwkunde, staalbouw en elektromechanica

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Waterwegen en Zeekanaal NV
Afdeling Bovenschelde

Rol van aannemer

JV Partner (Aandeel JDN: 40%)

Periode

01.09.2013 - 30.06.2018

Technische specificaties
Volume

Nat grondverzet: 100.000 m³ = 200.000 ton
Droog grondverzet: 100.000 m³
Damplanken: 8.500 ton
Buispalen: 6.200 ton (max. buispalen dia 2184mm)
Ter plaatse gestort beton: 40.000 m³
Wapening: 3.000 ton
1.100 stuks injectieankers

Bodem

Klei/leem

Diepte

Kaaimuren – verdiepen vaarweg: tot 5,5m onder waterpeil,
Sluiskolk: tot 8 m onder waterpeil

Andere werken

Aanleg bodembescherming; 40.000 m²

België, Beirec - Bouwen van een nieuwe sluis in Ivoz- Ramet

Het bouwen van een nieuwe sluis in Ivoz-Ramet
Afmetingen 225 m x 25 m
Hoogteverschil 4,45 m

Het bouwen van een nieuwe sluis in Ivoz-Ramet
Afmetingen 225 m x 25 m
Hoogteverschil 4,45 m

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

SOFICO

Rol van aannemer

Tijdelijke handelsvereniging (Deel JDN 50%)

Technische specificaties
Volume

Graafwerken:
- geen grondbank maar wel 34.500 m³ vervuilde grond
- 28.000 m³ = bouwstof
Funderings- en heiwerken:
- Permanente dampalen: 2.770 ton
- Tijdelijke dampalen: 15.000 m²
Voorgegoten en in-situ beton:
- Beton: 72,480 m³
- Gewapend beton: 5,352 ton

België, Bouw van de tweede sluis voor de Waaslandhaven in Antwerpen

Jan De Nul Group is partner in de THV Waaslandsluis die de grootste sluis ter wereld in de haven van Antwerpen bouwt. Deze sluis is de tweede sluis voor de Waaslandhaven en zal het Deurganckdok...

Jan De Nul Group is partner in de THV Waaslandsluis die de grootste sluis ter wereld in de haven van Antwerpen bouwt. Deze sluis is de tweede sluis voor de Waaslandhaven en zal het Deurganckdok verbinden met de andere dokken op linkeroever. Momenteel is er slechts één sluistoegang tot deze dokken.

De Waaslandhaven op de linkeroever van de Schelde omvat het Waaslandkanaal, het Doeldok, het Verrebroekdok, het Vrasenedok, het Noordelijke Insteekdok en het Zuidelijke Insteekdok. De nieuwe sluis zal de Waaslandhaven openen voor zeevracht door deze dokken te verbinden met het Deurganckdok dat in directe verbinding met de Schelde staat. 

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

NV Deurganckdoksluis

Rol van aannemer

THV Partner (Deel JDN 33 %)

Technische specificaties
Uitrusting

Graafmachines, kipauto's, bulldozers, walsen, kranen, betonpompen, …

Beschrijving van de werken

Bouw van een sluis met een lengte van 500 m, een breedte van 68 m en een maximale diepte van 26 m
Bouw van een nieuwe toegang tot de Waaslandhaven
Elektromechanische uitrusting van de sluis en de omliggende wegen

Volume

Uitgraving: 9.000.000 m³
Beton: 800.000 m³
Funderings- en heiwerken: 10.000 ton dampalen
Leidingwerken: 1.000 m
Speciale werken: 12.000 ton staalconstructies (sluisdeuren en bruggen)
meer dan 3000 m damplankenscherm tot 12 m diepte

Verenigde Arabische Emiraten - Palm Cove Canal - Fase I

Droge uitgraving van een 13 km lang kanaal bestaande uit 5 hoofdbekkens en de taludverdediging ervandoor steenbeschoeiing aan de zuidzijde en keermuren aan de noordzijde

Droge uitgraving van een 13 km lang kanaal bestaande uit 5 hoofdbekkens en de taludverdediging ervandoor steenbeschoeiing aan de zuidzijde en keermuren aan de noordzijde

In cijfers
Land

Verenigde Arabische Emiraten

Opdrachtgever

Nakheel

Rol van aannemer

Hoofdaannemer (Aandeel JDN: 100%)

Periode
28 februari 2007 tot 31 maart 2009

Panama, Derde sluizencomplex

Op 15 juli 2009 uiteindelijk wordt het ‘design & build’ contract voor de nieuwe sluizencomplexen toegekend aan Grupo Unidos por el Canal (GUPC). GUPC is een...

Op 15 juli 2009 uiteindelijk wordt het ‘design & build’ contract voor de nieuwe sluizencomplexen toegekend aan Grupo Unidos por el Canal (GUPC). GUPC is een consortium bestaande uit Jan De Nul Group, Sacyr Vallehermoso (Spanje), Impregilo (Italië) en Cusa (Panama). Het contract voor de bouw van de nieuwe sluizen op het Panamakanaal is één van de grootste en meest prestigieuze waterbouwkundige projecten ter wereld

Er worden 2 sluizencomplexen gebouwd: één aan de zijde van de Atlantische Oceaan en één aan de zijde van de Stille Oceaan. Ieder complex bestaat uit drie opeenvolgende sluizen die een niveauverschil van 28 m, tussen de oceaan en het Panamakanaal, overbruggen. In totaal worden dus 6 sluiskamers gebouwd, die elk 427 m lang bij 55 m breed en 30 m diep zijn.   Voor de bouw van de nieuwe sluizen moet 40 miljoen m³ grond worden uitgegraven en 5 miljoen m³ beton worden gestort.
Ook het baggeren van de nieuwe toegangskanalen naar de nieuwe sluizen en het verdiepen en verbreden van bestaande vaargeulen maken deel uit van dit project.

In cijfers
Land

Panama

Opdrachtgever

Autoridad del Canal de Panamá

Rol van aannemer

Consortium Partner (deel JDN: 15%)

Technische specificaties
Uitrusting

Snijkopzuiger Hondius, Marco Polo,
Dipper Il Principe,
Betonmixers, koelinrichtingen, maalinrichtingen, kipauto's, drijvende uitrusting, bulldozers, hydraulische graafmachines

Beschrijving van de werken

EPC contract, bouw van 2 sets Sluizen (één aan Pacifische zijde, één aan Atlantische zijde) incl. waterspaarbekkens

Bodemsoort uitgraving:

40.000.000 m³ uit te graven in droge grond, inclusief boren en opblazen van meer dan 10.000.000 m³ basalt, bouw van Borinques dammen (dam met kleikern: 5.600.000 m³ )

Baggeren

Ongeveer 5.000.000 m³ tot een baggerdiepte van 20 m
Baggeren in steen (basalt)

Versterkt beton

5.000.000 m³ voor bouw van sluis en waterspaarbekken

Manuren voor technische studie

Ontwerp voor aanbesteding: 130.000 h
Gedetailleerd ontwerp: 1.000.000 h
As-built fase: 450.000 h
Geschat maximaal aantal arbeiders op bouwwerf: 7.000  

Totaal aantal manuren

90.000.000