Milieuwerken

Werken aan een schonere wereld

Bodemsanering, grondwatersanering, sedimentbehandeling en milieubaggeren, en afvalverwerking en -valorisatie: Envisan heeft ervaring op alle milieutechnologische vlakken. Het multidisciplinaire team heeft daarvoor een waaier aan saneringsmethoden ter beschikking. Ook hier staat Jan De Nul Group voor een geïntegreerde aanpak, van ontwerp tot uitvoering, waarbij de groep terugvalt op eigen materieel en eigen verwerkingscentrum.

Innovatie, onderzoek en ontwikkeling zijn cruciaal voor Envisan om de klanten de meest creatieve en competitieve oplossingen te kunnen aanbieden. Envisan groeide uit tot de ideale partner voor complexe saneringsprojecten en de rehabilitatie van brownfields, en dit zowel op nationaal als op internationaal vlak.

Uitgebreide informatie over de milieudochter Envisan vindt u op www.envisan.com.

 

Abonneren op Activity category projects RSS