Afvalverwerking en –valorisatie

Wereldwijd stellen overheden en bedrijven in toenemende mate belang in het milieubewust omgaan met afvalstoffen. Niet alleen vanuit ecologische overwegingen, maar ook omwille van het economische gegeven dat uit afval vaak nog een waardevolle grondstof of brandstof kan worden geproduceerd.

Envisan profileert zich de voorbije jaren meer en meer als de specialist bij uitstek in het oordeelkundig behandelen van deze afvalstoffen en het aanreiken van tailor-made oplossingen.

 

België, Zwevegem - Imog Site Moen

Afdekken van het stort en aanleg van centrum voor onderwaterbodem  

Afdekken van het stort en aanleg van centrum voor onderwaterbodem  

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

IMOG

Rol van aannemer

Hoofdaannemer

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

Afdekken van het huidige stort in combinatie met de aanleg van een behandelingscentrum (lagunes) voor onderwaterbodem

Slibbehandeling

Leggen van folie, toepassen hydrostab en KSP-glas

Volume

Voor de afdek van het stort zijn volgende materialen gebruikt:
- 21.680 ton KSP glas als drainage laag
- 37.620 ton Hydrostab als afdichtende laag
- 62.350 ton gelaguneerde sedimenten (bouwstof) en gronden (bouwkundig bodemgebruik)
- Gebruik van 40.000 ton grond en baggerspecie voor de aanleg van de lagune

Gebruik secundaire grondstoffen

- KSP glas als gas drainagelaag
- Hydrostab als vervanging van de standaard gebruikte kleimatten

Kroatië, Sanering van Jacusevec stort - Zagreb

De herlocatie van de bestaande 80 ha grote stortplaats voor huishoudelijk afval Jacusevic vanuit de stad Zagreb, Kroatië; de bouw en uitbating van een nieuwe stortinrichting...

De herlocatie van de bestaande 80 ha grote stortplaats voor huishoudelijk afval Jacusevic vanuit de stad Zagreb, Kroatië; de bouw en uitbating van een nieuwe stortinrichting op hetzelfde terrein.
De werken omvatten de installatie van bodemafdichting, loogbeheersings- en afdichtingssystemen.
Installatie van een gasbeheerssysteem, inclusief de bouw van extractieputten met bijbehorend leidingnetwerk en gasbranders.
Installatie van twee gasturbines voor de productie van elektriciteit.

In cijfers
Land

Kroatië

Opdrachtgever

Z.G.O.S. d.o.o.

Rol van aannemer

Algemeen management

Technische specificaties
Volume

Saneringstechnieken:
Uitgraving en herlocatie van afval: 7.000.000 m³
Acceptatie van nieuw afval: 1.100.000 m³
Levering en installatie van HDPE folie 2,5 mm: 350.000 m²
Levering en installatie van geotextiel: 1,5 miljoen m²
Levering en installatie van horizontale grondwaterdrainage: 1.000 m
Levering en installatie van loogdrainage en -collectoren: 1.000 m
Levering en installatie van geotextielversterking: 15.000 m²
Kleiafdeklaag: 231.500 m³
Installatie van ontgassingsputten en afdeksysteem

Roemenië, Verwerkingsinstallatie Arpechim

Petrom, een Roemeense olieraffinaderij, sloot een contract af met Envisan voor het saneren van drie grote olieslib lagunes in Pitesti, Roemenië. Envisan ontwierp een...

Petrom, een Roemeense olieraffinaderij, sloot een contract af met Envisan voor het saneren van drie grote olieslib lagunes in Pitesti, Roemenië. Envisan ontwierp een geavanceerde verwerkingsinstallatie voor de behandeling van vervuilde grond, slib en water.
Envisan is verantwoordelijk voor de exploitatie van de installatie, die bestaat uit verschillende componenten zoals b.v.: sorteer-en zeefinstallatie; volledig uitgerust ontwikkelingslaboratorium voor kwaliteitscontrole/research; slibontwateringsinstallatie; stabiliserings- / immobilisatie-/ mengeenheid; wervelbedverbrandingsinstallatie; zone voor biologische sanering; biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie.
De uitlaatgassen worden behandeld met scrubbers en stoffilters om zo de impact op het milieu te beperken (uitstoot van SOx, NOx en stof). De kwaliteit van het rookgas voldoet aan de lokale en Europese voorschriften. Een deel van de energie die vrijkomt door verbranding wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit.

In cijfers
Land

Roemenië

Opdrachtgever

SC Petrom SA (OMV Group)

Rol van aannemer

Hoofdaannemer voor saneringswerken
Eigenaar en operator van verwerkingsinstallatie

Technische specificaties
Volumes

Contract 1:
- vervuild oliehoudend slib, grond en water: 161.226,18 m³
Contract 2:
- vervuild oliehoudend slib, grond en water: 76.000 m³
Teruggestorte grond: 400.000 m³

Soort verontreinigin

Aardolie, teer, tankbodemslib