Om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te behalen, is er een doorgedreven transitie nodig op het vlak van energie. Jan De Nul neemt hierin een leidende rol. Dat doen we niet alleen door in te zetten op beproefde vormen van energieproductie en -regulatie zoals windmolenparken op zee en het verbinden van elektriciteitsnetten, maar ook door onderzoek te voeren naar nieuwe mogelijkheden zoals drijvende zonnepanelen.