Splijtbak

Een splijtbak is een schip met een groot open laadruim en wordt gebruikt om baggerspecie te laden en te vervoeren. Splijtbakken kunnen door een cutterzuiger of een kraanponton geladen worden, ze zijn zelfvarend en varen naar de stortplaats waar ze het gebaggerde materiaal lossen. Het schip bestaat uit twee helften, het lossen gebeurt door het openen – of ‘splitsen’ – van de twee helften en het storten van de specie op de zeebodem.

L’Aigle
Beuninhoud: 3.700 m³
Bouwjaar: 2005
La Boudeuse
Beuninhoud: 3.700 m³
Bouwjaar: 2005
L’Etoile
Beuninhoud: 3.700 m³
Bouwjaar: 2006
Le Guerrier
Beuninhoud: 3.700 m³
Bouwjaar: 2007
Le Sphinx
Beuninhoud: 3.700 m³
Bouwjaar: 2007
Astrolabe
Beuninhoud: 3.700 m³
Bouwjaar: 2010
Boussole
Beuninhoud: 3.700 m³
Bouwjaar: 2011
Arent
Beuninhoud: 3.700 m³
Bouwjaar: 2011
Leeuw
Beuninhoud: 3.700 m³
Bouwjaar: 2012
Marquis de Prié
Beuninhoud: 3.700 m³
Bouwjaar: 2012

Pagina's