AquaForest

AquaForest klaar voor aanleg mangrove-eiland

Een nieuwe fase voor AquaForest breekt aan. Na een jaar van intensieve voorbereidingen, waarbij Jan De Nul Group samen met zijn partners haalbaarheidsstudies uitvoerde en de omgeving en de sociale aspecten monitorde, starten ze nu met de effectieve aanleg en verdere ontwikkeling van het mangrove-eiland. Een belangrijke mijlpaal voor het project.

AquaForest is een demonstratieproject in de Guayas rivierdelta in Ecuador. Jan De Nul Group legt er samen met zijn partners de focus op het circulaire hergebruik van baggerspecie, die een bijproduct is van essentiële baggeractiviteiten in de lokale waterwegen. Met baggerspecie creëren ze een nieuwe mangrove habitat op een nieuw eiland om lokale gemeenschappen te ondersteunen in de strijd tegen klimaatverandering. De nieuwe mangrove habitat zal ook een boost aan de lokale biodiversiteit en vele belangrijke ecosysteemdiensten leveren. Door baggerspecie te hergebruiken in deze op de natuur-gebaseerde oplossing creëren ze maatschappelijke en ecologische voordelen.

Jan De Nul Group mobiliseerde intussen het nodige materiaal om de aanleg van het mangrove-eiland op te starten. De werken gaan deze week nog van start. Als het eiland aangelegd is, zal AquaForest er deels zelf de mangroveboompjes uit lokale kwekerijen aanplanten. Voor de andere delen rekenen ze op natuurlijke aangroei van de mangrovebomen. Bovendien zal Jan De Nul de ideale condities creëren voor de aangroei van de mangrovebomen door eco-engineering van het eiland.

Tijdens en na de werken zal het AquaForest consortium inzetten op samenwerking met de lokale gemeenschappen, verenigingen en onderzoekers. Samen zullen ze het mangrove-eiland bouwen, onderhouden en opvolgen.
 

Nodige vergunningen ontvangen dankzij uitgebereid vooronderzoek 

"AquaForest bereikte recent, na al het voorbereidende werk, de nodige vergunningen voor het mangrove-eiland. Een belangrijke mijlpaal en een grote motivator voor het volledige projectconsortium."

Jelle Evenepoel

Manager Marine Environmental Department

Met de stakeholders van AquaForest, Jan De Nul Group, universiteit ESPOL van Ecuador, en de Belgische universiteiten en internationale (onderzoeks)organisaties, zullen ze de komende jaren de ontwikkeling en ecosysteemdiensten van de AquaForest-mangroves nauwgezet opvolgen. Ze zullen dat doen met een divers onderzoek- en monitoringsprogramma, gebruikmakend van een unieke opportuniteit om een mangrovesysteem te onderzoeken vanaf zijn geboorte.

Een unieke samenwerking voor een uniek project

Jan De Nul Group coördineert het project en realiseert het samen met partners Mantis Consulting, Haedes, South Pole, Universiteit ESPOL, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en de ngo Calisur. De Vlaamse overheid steunt het project financieel via het Vlaams Internationaal Klimaatactieprogramma  en ook IUCN (International Union for Conservation of Nature) doet dat via het ‘Blue Natural Capital Financing Facility’ (BNCFF)-fonds.