Bouw op zee voor Northwester 2 opgestart

De bouw van het zevende offshore windmolenpark voor de Belgische kust is gestart. Dat melden projectontwikkelaar Parkwind en waterbouwer Jan De Nul Group. De zeebodem wordt klaar gemaakt voor de installatie van Northwester 2, een offshore windturbinepark met een capaciteit van 219 MW.

Het Northwester 2-windturbinepark zal bestaan uit 23 V164-9,5MW windturbines van het type MHI Vestas en is het eerste project waar dit model geïnstalleerd zal worden. De turbines worden geïnstalleerd op monopijlerfunderingen (monopiles) en zullen via een hoogspanningsstation op zee op Elia’s netwerk worden aangesloten. Tegen 2020 zal het Northwester 2-windturbinepark elektriciteit leveren aan ongeveer 220.000 Belgische gezinnen.

Introductie van uniek boxplatform

Het Northwester 2-project zal een nieuw ontwerp voor het externe toegangsplatform aan de fundering introduceren: het boxplatform. Het boxplatform heeft een innovatief ontwerp dat ontwikkeld en gepatenteerd is door Parkwind en uitsluitend uit plaatstaalmateriaal opgebouwd is.

Peter Caluwaerts, Projectdirecteur Northwester 2 voor Parkwind, legt uit: “Bij Parkwind zijn we bij de ontwikkeling van onze offshore windparken steeds op zoek naar optimaliseringen en kostefficiënte oplossingen. Het box platform is een mooi voorbeeld van deze ingesteldheid. Dit innovatief ontwerp reduceert immers de bouwkosten door het introduceren van scheepsbouwtechnieken in het fabricageproces van de funderingen. Bovendien vergemakkelijkt en vermindert het box platform de onderhoudswerken tijdens de levensduur van het windmolenpark. Het is fantastisch om onze oorspronkelijke ideeën tot leven te zien komen bij de start van de offshore bouwwerken.”

Zeebodem voorbereiden op installatie

Jan De Nul Group maakt zich nu klaar om te starten met de installatie van de funderingen. Deze monopijlerfunderingen zullen door de rotslaag heen, direct in de zeebodem geheid worden.

Stan Logghe, Projectmanager Northwester 2 voor Jan De Nul Group: “Met de start van de bouwfase komt een einde aan een heel jaar van voorbereiding. Nu het installatieschip Vole au vent terug is in Oostende, is Jan De Nul klaar om de installatie van de funderingen voor het Northwester 2-windturbinepark aan te vatten.”

Meest innovatieve monopijlergrijper

Jan De Nul Group rustte zijn Vole au vent uit met de meest innovatieve monopijlergrijper ooit, geleverd door Huisman. De grijper heeft een modulair, op maat gemaakt ontwerp en biedt een unieke capaciteit en veelzijdigheid. De grijper kan gebruikt worden voor een brede waaier van projecten die al in uitvoering zijn, maar zal in de toekomst ook voor projecten met nog onbekende specificaties gebruikt kunnen worden. Jan De Nul Group zal deze uiterst innovatieve grijper voor het eerst gebruiken op het Northwester 2-project.

Het is fantastisch om onze oorspronkelijke ideeën tot leven te zien komen bij de start van de offshore bouwwerken.

Peter Caluwaerts

Project Director Northwester 2 bij Parkwind