Bouw van de funderingen voor het Taiwanese Changhua Offshore Windmolenpark bijna afgerond

Een belangrijke mijlpaal in de realisatie van het offshore windpark TPC

Jan De Nul Group bereikt een volgende mijlpaal in de realisatie van het offshore windmolenparkproject in opdracht van Taiwan Power Company. De bouw van de funderingen voor de 21 offshore windturbines is bijna klaar. De eerste vier jackets zullen in de eerste helft van mei 2020 naar Taiwan getransporteerd worden.

Het contract voor het Changhua Offshore Windmolenpark werd op 30 april ondertekend met het consortium Jan De Nul-Hitachi. Voor dit project worden 21 offshore windturbines van elk 5,2MW gebouwd en geïnstalleerd voor de kust van Fangyuan in Centraal-West-Taiwan. Het contract omvat ook de bouw en de installatie van alle uitrusting en de exploitatie en het onderhoud voor een periode van vijf jaar.

21 jackets van 60 meter hoog

Voor dit windmolenpark worden in de Zuid-Koreaanse scheepswerf van Samkang 21 jackets van 60 meter hoog gebouwd, elk met een gewicht van meer dan 1.100 ton. In totaal wordt hiervoor 23.000 ton staal verwerkt. De bouw startte in de zomer van 2019. De eerste jacket zal tegen de tweede helft van april opgeleverd kunnen worden, mooi binnen de vooropgestelde planning.

De jackets zijn ook voorzien van het overgangsstuk (Transition Piece of TP) waarop de turbine van 5,2 MW geïnstalleerd zal worden. De TP’s hebben een maximale diameter van 5,40 m en een maximale hoogte van 7 m.

84 micropijlers, waarvan een deel gemaakt in Taiwan

Elke jacket wordt door middel van 4 micropijlers op de zeebodem vastgezet. De micropijlers met elk een diameter van 3 m, een maximale lengte van 82 m en een maximaal gewicht van 310 ton worden vervaardigd op een Zuid-Koreaanse werf onder leiding van het Schotse bedrijf Edgen Murray. De eerste levering is gepland voor midden april.

Een aantal micropijlers werd vervaardigd in Taiwan door de staalproducent Ming Rong Yuan Business Co., Ltd. Dit zijn meteen ook de allereerste funderingscomponenten voor de Taiwanese offshore windsector vervaardigd in Taiwan. 

Transport naar Taiwan

De 21 jackets zullen in vijf ladingen van Zuid-Korea naar Taiwan getransporteerd worden. Een eerste lading van vier jackets zal in de eerste helft van mei naar Taiwan vertrekken. Een kraanschip van 1.500 ton zal ze op een zwaar transportschip hijsen, dat vervolgens naar de haven van Taichung zal varen. Van daaruit zullen de jackets naar hun eindbestemming voor de kust van Fangyuan vertrekken.

Consortium Jan De Nul-Hitachi

Jan De Nul Group is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en de installatie van de funderingen, de installatie van de windturbines, de levering en installatie van de offshore and onshore kabels en het upgraden van het elektriciteitsonderstation. Hitachi Ltd. is verantwoordelijk voor de bouw, de montage en voor andere werken die verband houden met de offshore windturbines met benedenwindse rotor. Een bijzonder aspect van het ontwerp is dat de funderingen en windturbines bestand moeten zijn tegen cycloongolven en -winden en tegen seismische belastingen.

Vervolgens is het consortium verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van het offshore windmolenpark gedurende een periode van vijf jaar.