Jan De Nul Group - Mechelen MALT

Brownfieldcel bezoekt stadsvernieuwingsproject MALT in Mechelen

Vandaag brachten de leden van de brownfieldcel van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen een bezoek aan ons stadsvernieuwingsproject MALT.

Elk jaar maakt dit team een excursie naar een aantal belangrijke herontwikkelingsprojecten waarvoor een brownfieldconvenant werd afgesloten. Deze keer was het de beurt aan de stad Mechelen, waar wij de oude industriële site Malterie Vander Molen herontwikkelen naar een nieuwe staddeel voor werken en wonen.

De Vlaamse Regering wenst de herontwikkeling en sanering van on(der) benutte industriële terreinen – de zogenaamde brownfields – te stimuleren  en te faciliteren in plaats van nieuwe gebieden (greenfields) aan te snijden.

Voor de herontwikkeling van de oude Malterie Vander Molen site werd op 07.04.2022 de convenant nr 165 afgesloten tussen private en publieke actoren. Deze convenant zal een belangrijke bijdragen leveren in de duurzame reconversie van deze site.