Eerste steen gelegd voor F-35 Complex in Kleine-Brogel

Defensie investeert. Door de komst van de nieuwe F-35 jachtvliegtuigen, zijn in Florennes de werken van de F-35 infrastructuur al volop aan de gang. Nu is het de beurt aan Kleine-Brogel, waar we samen met Defensie vandaag symbolisch de “eerste steen” legden.

Met de druk op een grote rode knop starten de funderingswerken voor het toekomstige F-35 Complex op de vliegbasis van Kleine-Brogel. Jan De Nul nv, in samenwerking met de ontwerpbureaus Arcadis en Burns&McDonnel, zal de nieuwe infrastructuur voor de F-35A bouwen. Defensie verwacht de levering van de eerste F-35A jachtvliegtuigen in 2025 voor de 2W Tac van Florennes en in 2027 voor de 10W Tac van Kleine-Brogel. Om het nieuwe wapensysteem te kunnen huisvesten en onderhouden is een nieuwe infrastructuur nodig. De huidige installaties dateren uit de jaren ’50 en ’60. Deze zijn echter niet aangepast aan de vereisten van een modern jachtvliegtuig. Ieder F-35 complex wordt gerealiseerd onder de formule Design, Build & Maintain (DBM). In Florennes zijn de werken al volop aan de gang. Nu is het de beurt aan Kleine-Brogel.

Defensie heeft ervoor gekozen om op elke basis een quasi identiek gecentraliseerd F-35-complex te bouwen. Dit complex zal uit vier grote delen bestaan:

  • Het administratief bouwdeel omvat naast de nodige bureel-en vergaderruimten ook alle nodige infrastructuur voor het hedendaags comfort van het personeel: kleedkamers met douches, een cafetaria, coffee corners, enz.

  • Het logistiek bouwdeel omvat een stockageruimte voor wisselstukken en een infrastructuur voor het onderhoud van de F-35A die uit zes onderhoudsdokken bestaat en de nodige ateliers huisvest zoals deze voor het onderhoud van de motoren.

  • De High-Secured Area (HSA) vormt het meest beveiligde deel van het F-35-complex. Hier worden de trainingen en operaties gepland, en zullen de vluchtsimulators staan, vier per basis. Dit deel van de infrastructuur vereist een specifieke aandacht en een gecoördineerde aanpak met de Amerikaanse partners. De daarin betrokken installaties dienen immers aan de hoge Amerikaanse veiligheidsnormen te voldoen. Bovendien vergen deze installaties op een zuiver technisch vlak (o.a. de flight simulatoren) een omgeving die voldoet aan de zeer specifieke HVAC-eisen (Heating, Ventilation and Air Conditioning).

  • De ‘flightline’ van het F-35 complex zal uitgerust worden met zestien Flightline Aircraft Shelters (FAS) waar de jachtvliegtuigen in een beveiligde omgeving wordt geplaatst en waar ook de eerstelijns servicing kan plaatsvinden. Vier van deze zestien shelters zullen specifiek dienen voor de QRA*-missie: de QRA-FAS. Kort bij de QRA-FAS komt een Ready Storage Building (RSB) voor de opslag van de bewapening voor de QRA. Het geheel wordt via een Apron en Taxiway aangesloten op de bestaande infrastructuur van de basis.

De vermelde nieuwbouw infrastructuur wordt in een nauwe en logische relatie ingepland met de bestaande infrastructuur. Het geheel zal resulteren in een coherent en beveiligd F-35 complex dat als een afgesloten entiteit binnen de basis zal functioneren.

Design, build and maintain (DBM)

Voor de realisatie van dit project werd een publiek-private samenwerking in plaats gesteld onder de vorm van een Design, Build & Maintain (DBM). Een onderhandelingsprocedure met bekendmaking werd in 2020 en 2021 gevoerd met drie consortia van aannemers. Het winnende consortium diende de beste prijs/kwaliteit offerte in.

Dit consortium staat niet alleen in voor het ontwerp en de realisatie, maar ook voor het technisch onderhoud van de infrastructuur gedurende 10 jaar na de voorlopige oplevering (optioneel verlengbaar met bijkomend 10 jaar). Een eerste gedeeltelijke voorlopige oplevering van de gebouwen in Florennes is voorzien in de zomer van 2024.

Het project draagt ook haar steentje bij in de strijd tegen de klimaatverandering: zo wordt dit nieuwbouwcomplex thermisch zeer goed geïsoleerd en wordt warmte opgewekt via warmtepompen op basis van geothermie.

In 2018 besliste de ministerraad een luchtgevechtscapaciteit, gebaseerd op het F-35 wapensysteem, aan te kopen ter vervanging van de bestaande F-16. Deze beslissing houdt de bestelling in van onder andere 34 F-35A vliegtuigen, 8 vluchtsimulators en bijhorend ‘support equipment’. De Belgische regering kan het geavanceerde multi-role gevechtsvliegtuig inzetten voor het volledige spectrum van opdrachten. De vliegtuigen zelf zijn van het type F-35A; deze is verschillend van de F-35B (type F-35 voor Short Take-Off and Landing – STOL) en van de F-35C (type F-35 geschikt voor een vliegdekschip). De vliegtuigen en het materiaal zullen gelijk verdeeld worden over de twee basissen.