Envisan pionier in Wallonië en het Groothertogdom Luxemburg

Eerste fysicochemische reinigingsinstallatie in Wallonië.

Envisan, milieudochter van Jan De Nul Group, zal in de loop van de komende maanden de eerste industriële installatie voor de fysicochemische reiniging van vervuilde gronden in Wallonië aanbieden in zijn verwerkingscentrum Île Monsin in Luik.

Envisan exploiteert in het hartje van Luik het centrum voor de verwerking en de valorisatie van gronden en sedimenten Sol&Val Monsin. Sinds 2016 worden hier licht tot zwaar vervuilde gronden, zware metalen en koolwaterstoffen verwerkt. Dit centrum richt zich op bedrijven uit de bouwsector (bedrijven actief in grondverzet, afvalophaling op bouwwerven, wegenaanleg, ...) uit de buurt van Luik, maar ook buiten de provinciale en nationale grenzen. Het centrum heeft een capaciteit van 150.000 ton per jaar.

Circulaire economie

Sol&Val Monsin en Envisan versterken hiermee hun positie op de markt van de circulaire economie in Wallonië. Met de behandelingstechnieken van het centrum Sol&Val Monsin zullen vervuilde gronden en gedehydrateerde sedimenten tot nieuwe bouwmaterialen gerecycleerd kunnen worden.

Buiten de grenzen

Dankzij de trimodale bereikbaarheid (over het spoor, het water en de weg) van Sol&Val Monsin zal Envisan met zijn saneringsactiviteiten ook het Groothertogdom Luxemburg en het oosten van Frankrijk kunnen bedienen. Deze naburige regio’s  zullen een beroep kunnen doen op Envisan’s performante oplossingen voor de verwerking van hun vervuilde gronden, zowel op het vlak van recyclage als vanuit logistiek oogpunt.

Synergie binnen Jan De Nul Group

Deze investering van 5 miljoen euro bevestigt de visie van Jan De Nul Group om de operationele synergie tussen de drie kernactiviteiten te consolideren, meer bepaald het baggeren van waterwegen, de burgerlijke bouwkunde en de sanering van gronden.

Envisan exploiteert in totaal vijf centra in België voor de verwerking van gronden en sedimenten (RC&TOP in de haven van Gent, Sedival Moen in de buurt van Kortrijk, Sol&Val Saint-Ghislain in de buurt van Bergen, TOP Brussel en Sol&Val Monsin in de haven van Luik). Het zesde centrum van de groep bevindt zich in het zuiden van Frankrijk, in La Seyne-sur-Mer nabij Toulon.