Jan De Nul gaat voor 100% hernieuwbare brandstof

Deze ingreep maakt het project minstens 80% CO₂-neutraal.

Jan De Nul Group voert onderhoudsbaggerwerken in de Benelux uit met 100% hernieuwbare brandstof. Hiermee engageert de wereldspeler zich verder om zijn CO₂-uitstoot onmiddellijk en aanzienlijk te reduceren. Sleephopperzuiger Alexander von Humboldt zal voortaan varen op duurzame hernieuwbare biobrandstof uit gecertificeerde en duurzame afvalstromen.

De keuze voor 100% hernieuwbare brandstof kadert binnen ’de ambitieuze CO₂-reductiedoelstellingen van Jan De Nul Group. In deze context wil Jan De Nul ook samen werken met de Vlaamse overheid om ten laatste in 2022 een minimale CO₂-reductieplicht van 15% voor 80% van de onderhoudsbaggercontracten in Vlaanderen in te voeren.

In 2050 wil de Europese Unie 80 tot 95% minder broeikasgassen uitstoten in vergelijking met 1990, waarvan minstens 40% van de vermindering in 2030 een feit moet zijn.

“Waarom wachten tot morgen als het vandaag al kan? We hebben concrete actie nodig”, zegt Bart Praet, Afdelingshoofd Baggerwerken Benelux bij Jan De Nul Group. “Door deze ingreep zijn we minstens 80% CO₂-neutraal. We willen hiermee aan de overheden en aan onze opdrachtgevers in de Benelux bewijzen dat als zij klimaatambities hebben en deze incorporeren in de selectieprocedures, de markt er nu al klaar voor is. Tegelijk zetten we onze sectorgenoten aan om ons voorbeeld te volgen in een hernieuwbaar en klimaatneutraal traject. Wij werken hard verder aan onze energietransitie, vertrouwend op innovatie oplossingen.”

“De Vlaamse Overheid is blij met het gebruik van deze hernieuwbare brandstof, en zal bij de volgende aanbesteding van het baggercontract zeker een duurzaamheidscriterium inlassen voor de evaluatie van de biedingen”, zegt ir Freddy Aerts, afdelingshoofd Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

100% hernieuwbare brandstof

De sleephopperzuiger Alexander von Humboldt vaart op duurzame hernieuwbare biobrandstof uit gecertificeerde en duurzame afvalstromen. Het schip zal onderhoudsbaggerwerken uitvoeren in de maritieme toegangswegen, op de Noordzee en in de Vlaamse Zeehavens.

Deze tweede generatie biobrandstof, geleverd door biobrandstoffenmarktleider GoodFuels, verlaagt de CO2-uitstoot met minstens 80% en is bovendien zwavelvrij. GoodFuels pionierde in de ontwikkeling, commercialisatie en toelevering van hernieuwbare brandstof in de scheepvaart. Jan De Nul Group sloot een meerjarige samenwerkingsovereenkomst met hen af vanwege hun innovatieve karakter en duurzaamheidsgaranties.

“Onze energietransitie kan vandaag beginnen”, vult Michel Deruyck aan, Hoofd Energiecel van Jan De Nul Group. “Doordat we in continu overleg zijn met motorenfabrikanten en andere leveranciers, weten we wat technisch mogelijk is. We blijven innoveren om duurzaam en rendabel te blijven in onze sector, en om onze klanten alternatieven te kunnen aanbieden.”

We zetten onze sectorgenoten aan om ons voorbeeld te volgen in een hernieuwbaar en klimaatneutraal traject.

Bart Praet

Hoofd Baggerafdeling Benelux bij Jan De Nul Group