Jan De Nul installeert eerste 5.2 MW turbine voor het TPC offshore windmolenpark in Taiwan

Belangrijke mijlpaal

Het offshore installatieschip Taillevent van Jan De Nul Group installeerde de allereerste Hitachi turbine voor het Taiwanese windmolenpark van Taiwan Power Company (TPC) op zee. TPC’s eerste windmolenpark zal in totaal 21 turbines van elk 5.2 MW tellen, goed voor een totaalcapaciteit van 109,2 MW.

Het offshore jack-up installatieschip Taillevent voer de eerste turbine naar de offshore projectlocatie op zo’n 8 km voor de Westkust van Taiwan, waar ze met succes op de jacketfundering geïnstalleerd werd. Alle 21 turbines zullen op een jacket met overgangsstuk worden geplaatst. Elke jacket werd in de zeebodem verankerd door middel van vier stalen funderingspijlers.

Nu deze eerste turbine is geïnstalleerd, kan het projectteam de laatste kabelaansluitingen met de turbines uitvoeren en het windpark verder afwerken voor ingebruikname.

"De succesvolle installatie van de eerste windturbine voor het eerste offshore windmolenpark van TPC is een opmerkelijke prestatie en het resultaat van de goede samenwerking tussen Jan De Nul en Hitachi, die in dit project voor het eerst samenwerken. We hebben onze doelstellingen nooit uit het oog verloren, zelfs niet in deze ongekende COVID-19-tijden. We kijken ernaar uit om groene energie naar Taiwan te brengen”, zegt Philippe Hutse, Director Offshore Division bij Jan De Nul Group.

Het project, en in het bijzonder de installatie van de windturbines, heeft aanzienlijke vertraging opgelopen als gevolg van de beperkingen en nieuwe regels van de Taiwanese autoriteiten, maar ook in de rest van de wereld, naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19.

Turbines met benedenwindse rotor

Het TPC-windmolenpark wordt gebouwd in een regio waar tyfoons heel frequent voorkomen. Consortiumpartner Hitachi Ltd. pioniert met dit ontwerp en werd erkend met de klasse T-certificering voor deze windturbine, een internationale standaard voor windbestendige ontwerpen die rekening houden met regio's waar veel tyfoons voorkomen.

“We zijn erg trots dat onze turbines in open zee geïnstalleerd zijn. Dit is een beloning voor al onze medewerkers die zoveel uren in dit project hebben gestoken. We willen Jan De Nul dan ook bedanken voor haar opmerkelijke ondersteuning in de afgelopen jaren", stelt Yiro Yasuda, General Manager of Renewable Energy Business bij Hitachi.

Deze turbines worden geïnstalleerd door de Taillevent, speciaal ontworpen voor het transport en de installatie van windturbines en –funderingen op zee. Het schip is zo’n 140 m lang en uitgerust met 6 ‘spudpalen’, een hijskraan met een hijsvermogen van 1.000 ton en een hulpkraan van 50 ton.

Bouw van het eerste staatswindpark op zee in Taiwan

Jan De Nul Group ging al in september 2018 van start met de bouw van dit windmolenpark nabij Fangyuan, voor de westkust van Taiwan, met de voorbereidende kabelinstallatiewerken op land voor de verbinding van het bestaande transformatorstation met de kabelinterface langs de kust.

In 2019 werd de productie van de windmolenonderdelen opgestart. In april 2020 waren de eerste funderingen klaar voor transport vanuit de Zuid-Koreaanse productiesites naar Taiwan.

In juni 2020 installeerde Jan De Nul Group de eerste funderingspijlers op zee en werd de eerste exportkabel gelegd en verbonden met de wal. En begin augustus installeerde en verankerde Jan De Nul Group de allereerste jacketfundering op de zeebodem.

Over Fase 1 van het Offshore Windmolenpark van Taiwan Power Company (demonstratieproject)

Het contract voor “Fase 1 van het Offshore Windmolenpark van Taiwan Power Company (demonstratieproject)” werd in februari 2018 aan het consortium Jan De Nul-Hitachi toegekend.

Jan De Nul Group is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en de installatie van de funderingen, de levering van het schip voor de installatie van de windturbines, de levering en installatie van de kabels op zee en op land, alsook het upgraden van het elektrische onderstation. Hitachi Ltd. is verantwoordelijk voor de bouw, montage en installatie op zee van de windturbines met benedenwindse rotor en voor alle andere bijbehorende werken.

Hierna zal het consortium gedurende vijf jaar verantwoordelijk blijven voor de werking en het onderhoud (O&M) van het offshore windmolenpark.

We hebben onze doelstellingen nooit uit het oog verloren, zelfs niet in deze ongekende COVID-19-tijden. We kijken ernaar uit om groene energie naar Taiwan te brengen.

Philippe Hutse

Director Offshore Division bij Jan De Nul Group