Jan De Nul opnieuw bekroond voor innovatie en duurzaamheid

Prestigieuze award voor zijn nieuwste schepen met extreem lage emissie

Jan De Nul Group werd opnieuw bekroond voor zijn innovatie en duurzaamheid. Lloyd’s List, toonaangevende online sectorregulator voor de scheepvaartindustrie, overhandigde in Dubai de South Asia, Middle East and Africa Environment Award voor zijn innovatieve en groene ontwerp van schepen met extreem lage emissies.

“Onze focus verschilt van die van onze sectorgenoten die kozen voor schepen met schone brandstoffen. Met onze lage-emissieschepen focussen we op de impact van maritiem transport en havenontwikkeling op de volksgezondheid en algehele luchtkwaliteit”, zegt Mieke Fordeyn, Directeur Internationale Divisie van Jan De Nul Group. “We zijn dan ook bijzonder trots dat we nu erkend worden voor onze intern ontwikkelde, innovatieve en baanbrekende oplossing om onze impact op het milieu tot een minimum te beperken.”

In een wereld van klimaatverandering en een globaal toenemend milieubewustzijn heeft Jan De Nul Group ervoor gekozen om haar nieuwste generatie van baggervaartuigen uit te rusten met een ingenieus filtersysteem om toxische substanties uit de uitlaatgassen te verwijderen of te elimineren.

Jan De Nul haalde de mosterd voor deze technologie in Zwitserland waar het filteren van uitlaatgassen in de tunnelindustrie al sinds de jaren negentig geldt. Voertuigen en zware machines zijn er uitgerust met een uitlaatgasfiltersysteem, zodat arbeiders aan het werk in tunnels onder de Alpen propere lucht kunnen inademen.

De groep laat momenteel vijf lage-emissieschepen van eigen ontwerp bouwen. Het gaat om sleephopperzuigers met een laadruimte van 3.500 m³ (3 stuks) en 6.000 m³ (2 stuks). De drie kleinste hoppers werden al te water gelaten en zullen zeer binnenkort in gebruik genomen worden.

De lage-emissieschepen gaan verder dan de maritieme IMO Tier III regelgeving

De vijf vaartuigen worden allemaal dieselelektrisch aangedreven, met een optimaal gebruik van de opgewekte energie en een laag brandstofverbruik. De schepen zijn uitgerust met een uiterst efficiënt tweefasig filtersysteem voor uitlaatgassen, waardoor ze beantwoorden aan de Europese Stage V-emissie-eisen voor de binnenvaart.

“Jan De Nul Group is de eerste baggeraar ter wereld die baggerschepen in de vaart brengt die voldoen aan de strengste Europese emissienormen,” zegt Robby De Backer, Hoofd Nieuwbouw bij Jan De Nul Group. “Met deze schepen zullen wij baggerprojecten uitvoeren met de laagst mogelijke uitstoot.”

De Europese Stage V-emissienormen voor de binnenvaart zijn strenger dan de normen van het International Maritime Organisation. De IMO legt voor de zeevaart de IMO Tier III-regelgeving op, die veel hogere uitstoot van polluenten toelaat. Daar hinkt de zeevaart ver achterop op de binnenvaart.

“Onze schepen zullen vooral ingezet worden in riviermondingen, nabij de kust, in havens of dichtbevolkte gebieden. Dat deze schepen veel lagere emissies hebben, is dan ook een extra troef,” zegt De Backer. Zo draagt Jan De Nul Group bij aan een betere luchthygiëne tijdens de uitvoering van zijn projecten.

Tweefasige filtertechniek

Elke dieselmotor aan boord is uitgerust met een katalytische filter en een dieselpartikelfilter (DPF) die de uitlaatgassen in twee fasen filteren. Met de katalytische filter en door de toevoeging van Urea (AdBlue) is momenteel de meest efficiënte manier om de uitstoot van NOx te reduceren. De dieselpartikelfilters zijn VERT-gecertificeerd (Zwitserse keurlabel) en halen stofdeeltjes en nanopartikels uit de uitlaatgassen. Bovendien filtert de DPF ook de Black Carbon eruit. Zo minimaliseert Jan De Nul Group de impact van zijn schepen niet alleen op de luchtkwaliteit, maar ook op het klimaat.