Jan De Nul rondt met succes zijn eerste grote installatieproject van umbilicals af

Jan De Nul Group heeft met succes twee umbilicals geïnstalleerd in Egypte voor de nieuwe gasvelden van West Nile Delta, gelegen in het noorden van Alexandrië.

Speciaal voor dit project bouwde Jan De Nul Group zijn Willem de Vlamingh om tot een efficiënte kabellegger. De twee umbilicals, met een totale lengte van 69 km, werden in mei 2018 aan boord geladen in Noorwegen en naar Egypte getransporteerd. De uitdagende installatiecampagne startte met het aan land trekken van de kabels over een afstand van 3 km. Tijdens deze operatie had de Willem de Vlamingh amper 7 meter waterdiepte. De installatiewerken werden begin augustus 2018 met succes afgerond. Het eindstation van de umbilicals werd nauwkeurig geïnstalleerd op een diepte van 600 meter.

Om het risico op beschadiging van de umbilicals te beperken werden de umbilicals tijdens de installatie gelijktijdig ingegraven: Terwijl de Willem de Vlamingh de umbilical op de zeebodem installeerde, volgde de kabellegger Isaac Newton meteen om de umbilical in te graven met behulp van jet trenching.

Wouter Vermeersch, Manager Cables and Umbilicals bij Jan De Nul Group“We zijn bijzonder trots op deze campagne voor de installatie van umbilicals. Dit project toont nog maar eens onze grote veelzijdigheid en expertise binnen zeer diverse operationele domeinen, zowel onshore als nearshore en offshore. Onze medewerkers en bemanningsleden ter plaatse hebben met succes een bijzonder nauwkeurig werk in heel uitdagende omstandigheden uitgevoerd.”

David Down, Projectmanager bij Subsea7: “De veilige en succesvolle installatie van de umbilicals door Jan De Nul Group was een belangrijke mijlpaal voor ons project. De technische expertise en coöperatieve spirit van Jan De Nul stonden borg voor een succesvolle uitkomst ondanks de grote complexiteit van de operaties voor het trekken van de kabels op het strand en in ondiepe wateren.”

Projectvideo: https://www.youtube.com/watch?v=Afc181fJoPs

 

 

We zijn bijzonder trots op deze campagne voor de installatie van umbilicals. Dit project toont nog maar eens onze grote veelzijdigheid en expertise binnen zeer diverse operationele domeinen, zowel onshore als nearshore en offshore. Onze medewerkers en bemanningsleden ter plaatse hebben met succes een bijzonder nauwkeurig werk in heel uitdagende omstandigheden uitgevoerd.

Wouter Vermeersch, Manager Cables and Umbilicals bij Jan De Nul Group