Nieuwe brug van Den Azijn moet Antwerpse files verlichten

De nieuwe stalen boogbrug over het Albertkanaal in Deurne – in de volksmond: ‘de brug van den Azijn’ – is officieel ingehuldigd. Er is in totaal 15 miljoen euro geïnvesteerd in een betere brug: er kunnen nu grotere schepen onder varen en De Lijn-reizigers en fietsers kunnen er vlotter en veiliger overheen. “We versterken de alternatieven voor de wagen en de vrachtwagen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

De Vlaamse Regering wil vrachtwagens van de weg halen en investeert daarom in de binnenvaart, het aantrekkelijke alternatief voor de file. De belangrijkste watersnelweg in Vlaanderen is het Albertkanaal, waarover jaarlijks wel 40 miljoen ton vervoerd wordt. “Dat is het equivalent van 2 miljoen vrachtwagens”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “Zonder de binnenvaart op het Albertkanaal zouden er in 2017 elke dag 8000 vrachtwagens extra over onze wegen gereden hebben.”

De Vlaamse Overheid investeert nu in een grotere capaciteit voor het Albertkanaal. Concreet: door alle bruggen over het kanaal te verhogen tot een doorvaarhoogte van minstens 9,10 meter verhoogt ook de capaciteit van het Albertkanaal met maar liefst +25%. “Schepen met wel 4 lagen containers zullen dan gebruik kunnen maken van deze watersnelweg”, zegt Weyts. “Zo wordt het voor ondernemers en transporteurs nog veel aantrekkelijker om de weg te ruilen voor de waterweg”.

De ‘brug van den Azijn’ in Deurne werd volledig vervangen in het kader van dit grote investeringsproject. Er kwam een gloednieuwe stalen boogbrug op de plaats van de voormalige brug. De nieuwe brug heeft een overspannen van 123 m en een breedte van 15.60 m. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 63 m) ook de Vaartkaai (zijde Merksem), de Merksemsesteenweg (zijde Deurne) en de jaagpaden/fietspaden onder de brug.

De nieuwe brug is bovendien goed afgestemd op de noden van de voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Zo zijn in beide richtingen vrije busbanen voorzien en vrijliggende éénrichtingsfietspaden en voetpaden.

“De volgende investering staat al in de steigers”, zegt Weyts. “Hierna pakken we de Theunisbrug aan”.

De nieuwe brug werd officieel ingehuldigd in aanwezigheid van minister Weyts, gedeputeerde van de provincie Antwerpen Luk Lemmens, districtsvoorzitter van Merksem Luc Bungeneers, districtsvoorzitter van Deurne Tjerk Sekeris en gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg Chris Danckaert. “Onze waterwegen moeten bedrijfszeker zijn en beantwoorden aan de verwachtingen van onze watergebonden klanten”, zegt Danckaert. “We willen het Albertkanaal in de toekomst nog aantrekkelijker maken voor ondernemingen om te investeren in economie en binnenvaart.”

De omgeving van het Albertkanaal in Merksem, Deurne, Schoten en Wijnegem omvat het tweede grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen. Het is ook een buurt waar heel wat mensen graag wonen. Deze combinatie genereert divers verkeer. De provincie werkt samen met haar vele partners, waaronder De Vlaamse Waterweg nv, aan een toekomstplan: ‘De Kanaalkant’. Dit heeft als doel om het gebied te transformeren tot een aangename woonplek waarbij bedrijven goed bereikbaar zijn. Deze brug is één van de acties rond wonen, werken, verkeer en een groene kwalitatieve omgeving die door verschillende overheden op het terrein uitgevoerd worden en bijdragen aan de realisatie van de toekomstvisie van de kanaalkant.

Vlot door Antwerpen

Bovenop de investeringen in de bruggen over het Albertkanaal zijn ook verschillende andere omvangrijke werken in uitvoering of gepland in Antwerpen. Deze werken worden door de verschillende partners op elkaar afgestemd om Antwerpen bereikbaar te houden.

“Het gaat om tal van grote werken, die soms tegelijkertijd worden uitgevoerd”, zegt gedelegeerd bestuurder ir. Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg. “Hinder kan bij al deze werken niet vermeden, maar wel beperkt worden. De waterwegbeheer is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Er wordt gezorgd voor efficiënte omleidingen met duidelijke signalisatie zodat iedereen vlot op zijn bestemming geraakt.”

Ook tijdens de nakende herbouw van de Theunisbrug zal veel aandacht gaan naar minder hinder. Zo zal er behoudend erg korte periodes, altijd weg- en tramverkeer mogelijk blijven, weliswaar met een tijdelijke beperking van het aantal rijstroken (2 x 1 rijstroken tijdens de werken). Om dit mogelijk te maken wordt de brug gefaseerde gebouwd. Eerst wordt een nieuwe wegbrug en trambrug gebouwd aan de oostelijke zijde van de bestaande brug. Tramverkeer en wegverkeer (2 x 1 rijstrook) verlopen vervolgens via de nieuwe bruggen, waarna de bestaande bruggen volledig worden afgebroken om plaats te maken voor een tweede nieuwe wegbrug. Begin 2020 zou het project klaar zijn.

Surf naar www.slimnaarantwerpen.be voor alle laatste informatie over de omleidingen in en rond Antwerpen. Realtime informatie over de werken en een slimme routeplanner (die rekening houdt met de grote werken) tonen hoe men het best naar of in de stad reist.