Projectleider in Texel

Ontmoet onze projectleider in Texel

De Project Manager regisseert een project. Hij of zij behoudt de supervisie, communiceert, overlegt én is onmisbaar voor het goede verloop. Geert Vanwesenbeeck is zo een regisseur. En deze keer op het project Prins Hendrik Zanddijk in Texel.

In het kader van één van Nederlands grootste dijkversterkingsoperaties ooit, kregen wij, Belgen in het land van Boskalis en Van Oord een project in Texel gegund. “Op zich al prestigieus”, glimlacht Geert. Ware het niet dat er nóg heel wat is dat er voor zorgt dat de regisseur best fier is op zijn project.

Texel, één van de vijf Waddeneilanden, voor de Friese kust. De Waddenzee is een natuurmonument. Meer nog, Unesco Werelderfgoed. Niet alleen een cruciale pleisterplaats en foerageerplek voor vogels op hun trekroutes tussen Noord en Zuid, unieke flora maar ook de ideale habitat voor duizenden zeehonden. “ Het hoeft dus niet te verwonderen dat wij aan heel wat ecologische voorwaarden moeten voldoen”, zegt Geert. “Bij dit project gaan we zelfs nog enkele stappen verder: wij zullen, bijvoorbeeld, een veld zeegras planten, een kwelder (een begroeide buitendijkse landaanwas die bij gemiddeld hoogwater niet meer onderloopt) transplanteren en helmgras en duindoorn aanplanten. Texel krijgt bovendien een speciale vorm van dijkversterking: voor de Prins Hendrik Zanddijk zullen wij in de Waddenzee een veiligheidsduin als waterkering creëren.”

Tussen juli 2018 en januari 2019 zal de Bartolomeu Dias 5,5 miljoen m³ zand baggeren voor de nieuwe veiligheidsduin en de bijhorende natuurzone. “Bijzonder bij dit project is dat wij vijf jaar verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en dus heel uitgebreid en nauwgezet van tevoren zandmonsters nemen in de twee zandwinningsgebieden. Ook tijdens het baggeren zelf zal van elke beun korrelmonitoring gebeuren. De juiste zandkorrel moet op de juiste plaats terechtkomen! Dat is cruciaal. Hier is het GIS-portaal van onschatbare waarde. Niet alleen voor de zandkorrelmonitoring, maar ook de zandverstuiving, grond-en oppervlaktewater en de ecologische ontwikkeling van de natuurzone worden via 27 KPI’s in het platform op de voet gevolgd. ”

In de toekomst zullen de Texelaars veilig wonen, werken en ontspannen op het eiland. Als een goed regisseur communiceert en overlegt Geert met de inwoners over de werken.  “ Uiteraard zal alles gebeuren samen met de Texelaars, voor hen én met zo minimaal mogelijke hinder. Over dit laatste zal ik zelf kunnen waken, want vanaf deze zomer woon ik samen met mijn gezin op dit mooie en bijzondere eiland.”