Samenwerking met Fortescue om onderzeese kabels te leggen en groene stroom van Noord-Afrika naar Europa te sturen

We tekenden een akkoord met Fortescue om samen te werken aan het transporteren van groene stroom van energieproducerende naar energievragende continenten.

We hebben besloten onze krachten te bundelen met Fortescue, een wereldleider op het vlak van groene technologie, energie en metalen, voor het transport van groene stroom en het verbinden van continenten met een hoge energieproductie met continenten met een hoog energieverbruik.

In Rabat, Marokko werd een akkoord ondertekend door de voorzitter van Fortescue, Dr Andrew Forrest, en de CEO van Jan De Nul, Ir. Jan Pieter De Nul. Het akkoord bepaalt de samenwerking tussen beide partijen rond het transport van groene stroom en de onderzeese kabels die daartoe nodig zijn.  

De oprichter en Executive Chairman van Fortescue, dr Andrew Forrest AO stelt: “Dit is een fenomenale kans om hernieuwbare stroom van Marokko en Noord-Afrika naar Europa te sturen. De ondernemingen en verbruikers verdienen een betere keuze dan diegene waarover ze momenteel beschikken - fossiele brandstoffen die koolstof uitstoten en leiden tot de opwarming van de aarde. In overeenstemming met de EU-voorschriften, zal Europa wereldwijd koolstofbelastingen opleggen via het systeem voor koolstofgrenscorrectie (CBAM) aan industrieën die er niet in slagen om hun energievoorziening om te zetten in hernieuwbare energie. Fortescue is van oordeel dat een ontoereikende capaciteit om kabels te leggen een knelpunt vormt om Marokko met Europa te verbinden en net daarom is deze samenwerking met Jan De Nul een van de grootste kansen die we wereldwijd hebben. Zowel voor Noord-Afrika als voor Europa zal dit een meerwaarde vormen op het vlak van tewerkstelling en economische groei en tegelijk de burgers de kans bieden om brandstoffen te gebruiken op basis van groene energie.”

CEO Jan De Nul Group, ir. Jan Pieter De Nul

"Het is duidelijk dat de transitie naar elektrificatie overal ter wereld aan de gang is. Het rechtstreeks transport en het gebruik van groene stroom is één van de doeltreffendste manieren om bij te dragen tot de vermindering van de energiebehoeften wereldwijd. Dankzij onze knowhow, onze gekwalificeerde en gemotiveerde werknemers en bemanningen en onze polyvalente vloot van installatieschepen, met inbegrip van de vijf meest performante kabellegschepen ter wereld, zijn wij klaar om de energietransitie uit te bouwen."

Fortescue en Jan De Nul werken al meer dan 20 jaar samen en hebben voordien ook hun krachten gebundeld om de meest doeltreffende haven ter wereld aan te leggen inzake laadsnelheid in Port Hedland, West-Australië. De Joint Venture tussen OCP en Fortescue is onderworpen aan de gebruikelijke opschortende voorwaarden met inbegrip van de reglementaire goedkeuringen.