Jan De Nul Group - Vilvoorde Renault site

Startsein gegeven voor sanering Renault-site in Vilvoorde

23 jaar na de sluiting van Vilvoordes grootste fabriek, starten wij met de milieusanering van de vroegere Renault-site.

In Vilvoorde is in aanwezigheid van Minister van Omgeving Zuhal Demir het startschot gegeven voor de sanering van de CAT-site in Vilvoorde en Machelen, beter bekend als de terreinen van het vroegere Renault Vilvoorde. Sinds de sluiting van Vilvoordes grootste fabriek ruim 23 jaar geleden ligt het 60 hectare grote terrein er onderbenut bij. Het industriële verleden van de site heeft er geleid tot een ernstige bodemverontreiniging die nu in opdracht van de OVAM aangepakt wordt. De uitvoering van deze omvangrijke saneringswerken werd gegund aan onze milieudivisie Envisan.

In samenwerking met een projectontwikkelaar wordt op de site ruimte gemaakt voor nieuwe logistieke en industriële activiteiten en residentiële ruimte. Maar eerst gaat de bodemsanering van start.  Op de site zijn twee grote bronzones vastgesteld, één gelinkt aan een historisch huishoudelijk afvalstort en één van onbekende oorsprong met hoge concentraties aan benzeen. De sanering zal bestaan uit een ontgraving van de verontreinigde grond tot op een diepte van vier meter. In totaal zal er ca 90.000 m³ verontreinigde grond ontgraven worden. Door de toepassing van de modernste technieken zullen wij naar schatting 80% van de gronden ter plaatse reinigen en hergebruiken. Na de uitvoering van de ontgraving wordt het grondwater gemonitord. De duurtijd van de ontgravingswerken wordt geschat op maximaal 4 jaar.

Dankzij deze saneringswerken zal een centraal gelegen gebied van 60 hectare haar historische erfenis kunnen afwerpen en opnieuw in gebruik genomen worden voor wonen, werken, recreatie en groen. De start van deze saneringswerken is een belangrijke eerste stap naar een nieuwe stadswijk.

“De sluiting van de fabriek in 1998 en het bijhorende collectief ontslag was een sociaal drama voor de lokale gemeenschap. Vandaag, 22 jaar later, geven we de Renaultsite en de lokale gemeenschap opnieuw perspectief op economische activiteiten op de site, woonmogelijkheden en op natuur, wat in deze stedelijke omgeving zeker geen overbodige luxe is”. 

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir