Projectteam in Taiwan

Taiwan ITA-proof: one project, one team!

One project. One team. Het Formosa 1 (Phase2) OWF project is al volop in voorbereidingsfase. Het projectteam van JDN collega’s (expats en lokale werknemers) en de klant werden een week ondergedompeld in ITA, ‘the way we work’.

David Debaere (Project Director, FOWI) vertaalt de ITA filosofie graag als: ‘focus on the game plan, not the score board’. Om als projectteam een succesvol project te realiseren, moet je samenwerken rond dezelfde doelen, fouten kunnen bespreken en risico’s juist inschatten. Dus werd begin september een ITA-implementatie week georganiseerd voor zowel lokale en expat JDN’ers als onze klant.

Deze ITA week werd op het touw gezet door het ITA-team en project-support ter plaatse, en gefaciliteerd door ITA-inspirator Steve Stenvers.

Twee dagen werden hieraan gewijd. De eerste dag was zowel gericht naar de klant als naar de JDN’ers en lag de focus echt op het belang van ITA, Project Leadership en wel om verschillende redenen. Als je weet dat er in het projectteam in Taiwan 14 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd zijn, hoeft het niet te verwonderen dat er extra aandacht wordt besteed aan het belang van leidinggeven in een respectvolle ‘projectcultuur’. Een conditio sine qua non om dit te bereiken is efficiënte communicatie en het belang van open en constructieve feedback, dat staat vast. Bovendien werd er met het projectteam gewerkt rond hoe kwalitatieve beslissingen te nemen in een soms stressvolle projectomgeving, met een focus op de juiste risico’s. Tenslotte werd nog eens benadrukt dat een goede voorbereiding en operationele controle de sleutels zijn tot een succesvol, duurzaam en veilig project op maat van de klant. ITA dus.

De tweede dag werd opgedeeld in twee sessies. Allebei uitsluitend voor de operationele profielen onder de JDN-ers. Een halve dag lag de focus op de critical operations. Samen werd er gebrainstormd over de specifieke risico’s van het project en werd kennis, de lessons learned, uit vorige projecten met elkaar gedeeld. De namiddag was dan weer gericht op hoe de Field Risk Talk en een kwalitatieve prestart/toolbox uit te voeren. Een rollenspel zorgde dat dit allemaal waarheidsgetrouw gebeurde. Oefening baart kunst!

ITA in Taiwan!