Een baggerconcessie? Onze mensen, vloot en financiële gezondheid geven vaak de doorslag voor dit type financiering.
Kanalen en rivieren zijn doorgaans belangrijke levensaders van economieën. Het is dan ook cruciaal om de diepte en stroming op deze waterwegen te vrijwaren...
De kabel uitrollen voor de toekomst
Al 10 jaar zetten we volmondig in op de offshore kabelindustrie. Met als resultaat dat we vandaag de grootste onafhakelijke offshore kabelinstallateur zijn.
Bouwen voor verschillende sectoren
Met een no-nonsenseaanpak en doe-mentaliteit, ontzorgen we klanten volledig: we werken civiele bouwprojecten af van begin tot eind.
Jan Grommen
Naarmate het aandeel aan hernieuwbare energie in onze energiemix blijft toenemen, groeit ook de behoefte aan duurzame oplossingen voor energieopslag.
Wouter Vermeersch van Jan De Nul Group
De wereldkoers is bepaald. We nemen gestaag maar zeker afstand van fossiele brandstoffen en switchen naar alternatieven. Energiebron bij uitstek is elektrisch.
JDN Insights alternatieve fuels
Internationaal beleid voor vergroening in de scheepvaart blijft uit. Private bedrijven nemen zelf het initiatief met onderzoek naar alternatieve brandstoffen.
Jan Fordeyn
Eilanden die een cruciale rol spelen in de energietransitie die de hele wereld in de ban houdt. Europa en de Noordzee staan in poolpositie.
Energietransitie
Hernieuwbare energie legt bij overproductie de duimen voor fossiele energie. Dat tij moet keren.