Prins Hendrik Zanddijk
Nature Based Solutions versterken biodiversiteit. De dijk is op unieke wijze versterkt: zand in combinatie met natuurontwikkeling
Texel
De tweejaarlijkse WOW-prijs is een aanmoedigingsprijs voor grond-, weg-, en waterprojecten die op een innovatieve en slimme manier samenwerken.