OffshoreWind4Kids challenges engineers of tomorrow
Met de steun van Jan De Nul geeft OffshoreWind4Kids kinderen de mogelijkheid om hun eigen windmolen samen te stellen.
Funderingen op land en op zee
We hechten veel belang aan de uitwisseling van kennis tussen verschillende departementen. Daarom brachten we twee experten in funderingstechnieken samen.