Kriegers Flak halfway
Jan De Nul halfweg in de installatie van het 600 MW Kriegers Flak windmolenpark
Kortrijk Bustunnel
Bus- en fietstunnel van 1500 ton op zijn finale plaats
JDN Group - Project development - Coronmeuse Rives Ardentes
Meer dan 25 hectare heringericht tot woningen, winkels en kantoren, inclusief 200.000 m² groene en openbare ruimtes, aan de oevers van de Maas.
an De Nul Group - Project Rives Ardentes
In 2024 zal in het hart van de ecowijk Rives Ardentes het nieuwe hoofdkantoor van Ethias gevestigd worden.
Jan De Nul Group - Aalst Pendelparking - Tim Delmoitie
Deze realisaties brengen het stadsvernieuwingsproject KAAI District met aandacht voor slimme mobiliteit alvast een belangrijke stap dichterbij!Koen
“Ik vind het altijd heel boeiend om op andere locaties en met andere mensen te werken.”
Jan De Nul Group - Projectontwikkeling - Izegem Dac'art
Voor afbraak en heropbouw van privé-woningen geldt een tijdelijk verlaagd BTW-tarief van 6% in België. Koop nu aan uiterst aantrekkelijke prijzen op Dac'art!
Duurzame strandsuppleties
Jan De Nul Group mag zich de eerste baggeraar noemen die 100% duurzame strandsuppleties uitvoert. Bovendien voor de Belgische kust.