JDN partner madadaster
Partnerschap met online materialenkadaster stimuleert het hergebruik van bouwmaterialen.
JDN Group - Knokke Matuvu
Bewoners, tweedeverblijvers en bezoekers krijgen de kans om mee te bouwen aan het nieuwe plein door hun oude munten naar een van de inzamelboxen te brengen.
Jan De Nul Group - Achter de Bist
PSR stelt samen met het ontwerpbureau Binst Architects de goedgekeurde bouwplannen voor. De directe buurtbewoners kregen de primeur tijdens een infomoment.
Jan De Nul Group - Mechelen MALT
Vandaag brachten de leden van de brownfieldcel van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen een bezoek aan ons stadsvernieuwingsproject MALT.
Burgemeester Alexander Vandersmissen geeft de symbolische eerste knip
Finale sloopwerken verlaten Inofer-gebouwen zijn aangevat.
Jan De Nul Group - Project Mechelen MALT
Aan het station van Mechelen staat MALT in de steigers: een duurzame, groene en uiterst toegankelijke stadskern die voor optimale verbinding zal zorgen.
Jan De Nul Group - Projectontwikkeling - De Lediaan
Via dit addendum wordt het projectgebied uitgebreid waardoor een bijkomende ontsluiting kan gerealiseerd worden.
Jan De Nul Group, projectontwikkeling, De Lediaan
Op donderdag 1 juli 2021 vond een digitaal infomoment plaats voor de omwonenden van De Lediaan. Herbekijk hier de infopresentatie.
Matuvu
Samen met Goethals Promotor zal Jan De Nul’s projectontwikkelaar PSR het Place Matuvu in Knokke opnieuw doen heropleven.