Visie en missie

Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu gaan boven alles. Jan De Nul Group streeft in ieder project naar een tijdige en kwalitatieve oplevering van de werken. Het welzijn, de veiligheid en de gezondheid van alle medewerkers van Jan De Nul Group en andere betrokken partijen staan centraal. De impact op het milieu wordt nauwgezet opgevolgd en tot een minimum herleid door oplossingen aan te bieden volgens het BATNEEC‐principe, de best beschikbare en economisch haalbare techniek.

Voor alle projecten stellen wij een kwaliteits-, veiligheids- en milieuplan op, gebaseerd op de specifieke eisen van de klant en de firmastandaard voor goed vakmanschap, en rekening houdend met de geldende wet- en regelgeving, richtlijnen en normen binnen de industrie. Aan onze leveranciers en onderaannemers stellen we dezelfde eisen.

Wij bereiken onze doelstellingen door een kwalitatief projectmanagement te combineren met een kwalitatieve, veilige, gezonde en milieuvriendelijke werkomgeving. Deze werkomstandigheden leiden ertoe dat onze werknemers op een vrijwillige, milieubewuste en creatieve manier en met grote voldoening hun job uitvoeren.

Kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en welzijn op de werkvloer zijn onze prioriteiten. Kwalitatief management bereiken we door onze werknemers grondig en continu op te leiden en bij te scholen. Onze continue inspanningen om deze bedrijfsstrategie te optimaliseren, dragen bij tot een duurzame bedrijfsvoering binnen Jan De Nul Group.

Dankzij deze gedrevenheid en de voortdurende inspanningen is Jan De Nul Group gecertificeerd volgens ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 en VCA.

Bedrijfswaarden

Ondanks de positie als wereldleider, is Jan De Nul Group nog steeds een familiebedrijf in hart en nieren. Ons bedrijf kent geen logge hiërarchie, maar een dynamische bedrijfscultuur die staat voor een no-nonsenseaanpak en efficiëntie. De vlakke bedrijfscultuur zorgt voor een vlotte communicatie en een snelle besluitvorming.

Alle winst wordt opnieuw in het bedrijf geïnvesteerd, waardoor onze mensen over de meest moderne technologieën beschikken, zowel op de baggerschepen als in onze kantoren. Het laat ons toe de meest hightech oplossingen aan te bieden die zo respectvol mogelijk omgaan met het milieu. Wie bij Jan De Nul Group aan de slag gaat, bouwt voor een stukje mee aan de toekomst.