Ondersteunende diensten

De ondersteunende diensten spelen een belangrijke rol in een efficiënt project management. Projectteams op site en diensten op het hoofdkantoor wisselen dagelijks kennis uit. De theoretische kennis en ervaring worden aan de praktijk afgetoetst, en omgekeerd.

Departement design en engineering

Opdrachtgevers zijn vandaag op zoek naar een totaaloplossing voor hun bouwplannen, waarin ontwerp en uitvoering geïntegreerd verlopen. Jan De Nul Group heeft die tendens al jaren geleden onderkend en bouwde daartoe een volwaardige en professionele studiedienst.

De combinatie van zijn specifieke expertise zowel in ontwerp als in uitvoering creëert een belangrijke meerwaarde, resulterend in economischer en veiliger bouwen, een betere kwaliteit en een oordeelkundige beheersing van de risico’s.

De studiedienst van Jan De Nul Group bestaat uit een omvangrijk team van gespecialiseerde experts, ingenieurs, ontwerpers en tekenaars, en beschikt over de modernste soft- en hardware.

Surveydienst

Om zijn baggerprojecten en grote infrastructuurprojecten nauwkeurig in kaart te brengen, uit te zetten en op een snelle en efficiënte manier op te volgen heeft Jan De Nul Group een eigen surveydienst van gespecialiseerde experts en ingenieurs die wereldwijd op de verschillende projecten worden ingezet.

Om te voldoen aan de alsmaar strengere eisen van de klant beschikt de afdeling over de modernste hoogtechnologische meetapparatuur voor hydrografische en topografische metingen. Ook worden de nieuwste ontwikkelingen op de voet gevolgd en getest ter voorbereiding op toekomstige uitdagingen in de bagger- en offshore-industrie.

MARED

Jan De Nul Group is er zich van bewust dat haar activiteiten, bagger en offshore, ook een groot effect hebben op die biodiversiteit. Vaak zijn we actief in omgevingen die heel gevoelig zijn. Precies daarom riep Jan De Nul Group een in-house Marine Environmental Department aka MARED tot leven. De mariene milieuafdeling volgt de projecten op in elke fase van het project: van aanbesteding over voorbereiding en mobilisatie tot het toepassen van het milieubeheerplan. Dit milieubeheerplan (EMP) moet een minimale negatieve impact op de waterkolom en het omringende mariene milieu garanderen.

Na het bestuderen van de gevolgen, het opstellen van de beheerplannen, wordt ook op de site de invloed van het project op het milieu op de voet opgevolgd. Wat startte met het monitoren van de troebelheid van het water, is ondertussen veel meer geworden: beheer van de impact op waterkwaliteit, luchtkwaliteit, geluid, afval, fauna en flora.

De MARED-afdeling binnen Jan De Nul Group beschikt over high tech uitrusting die ons toelaat high end metingen van de kwaliteit uit te voeren. MARED staat binnen Jan De Nul Group niet alleen garant voor het bewaken van de biodiversiteit, de kwetsbaarheid van de planeet. Maar, er wordt ook preventief gezocht naar nieuwe methodes om de negatieve impact te minimaliseren én mogelijkheden om positieve bijdrages te leveren aan ecosystemen.

De invoering van een efficiënt milieubeheersysteem leverde de groep het ISO 14001 certificaat op.

Bekistingafdeling

Jan De Nul Group beschikt over een zeer uitgebreide stock aan bekistingmaterieel voor uiteenlopende toepassingen en vormen, gaande van de klassieke bekistingelementen tot systeembekistingen.

De bekistingafdeling van de studiedienst is verantwoordelijk voor het ontwerp van de bekistingen in functie van de eisen van de klant, in nauw overleg met de uitvoeringsdiensten, en in overeenstemming met de nodige veiligheidsvoorzieningen. De bekisting wordt vervolgens door het eigen atelier op maat gemaakt en geassembleerd.

Voor de uitvoering van betonwerken worden bekistingplannen van elke stortfase gemaakt. Deze plannen zijn gekoppeld aan stuklijsten die dienen voor de productie in het atelier en voor het transport naar de werven.