Jaarverslag 2017

OMZET EN RESULTAAT

Het jaar 2017 gaf niet de verhoopte doorstart voor de mondiale economie en het wereldwijde investeringsklimaat. De baggermarkt toonde zelfs een inkrimping. Daarnaast hielden de lage olie- en gasprijzen de olie- en gasmarkt in spaarmodus. Lichtpunt is evenwel de groeiende bewustwording van de klimaatverandering en energiewende.  Hierdoor ervaart Jan De Nul Group een verhoogde activiteit in de markt van offshore hernieuwbare energie, ook buiten Europa. Naast zijn maritieme activiteiten blijft Jan De Nul Group verder zijn kennis en expertise inzetten op de civiele en milieumarkt.  Deze marktevoluties in 2017 resulteerden voor Jan De Nul Group in een jaaromzet van 1.758 miljoen euro. Voor het eerst, na een periode van zes opeenvolgende jaren, blijft de groep onder de 2 miljard euro.Belangrijker evenwel is de aanhoudende, zelfs stijgende, winstgevendheid van Jan De Nul Group’s activiteiten.  De EBITDA steeg van 339 miljoen euro in 2016 naar 365 miljoen euro in 2017. Dit komt overeen met een EBITDA marge van 21%, wat in de lijn ligt van het door Jan De Nul Group vooropgestelde target. Na aftrek van afschrijvingen, financiële kosten en belastingen, realiseert de Groep zo nog een netto winst van 70 miljoen euro.

De omzet kan opgesplitst worden in 72% bagger- en offshore activiteiten, 24% civiele activiteiten en 4% milieuactiviteiten. De verhouding van de activiteiten tot de omzet is in lijn met voorgaande jaren.

SOLIDE FINANCIELE STRUCTUUR

In 2017 zag het balansprofiel van Jan De Nul Group er nog sterker uit dan deze in 2016 al was, met een ongeziene solvabiliteitsratio van 75%. De balans toont verder aan dat het eigen vermogen van de groep (2.823 miljoen euro) de waarde van haar vaste activa (2.112 miljoen euro) overstijgt, ondanks de permanente investeringspolitiek van de groep.

Sinds 2014 is Jan De Nul Group netto volledig schuldenvrij. De netto cashpositie bedroeg in 2017 345 miljoen euro. De liquide middelen van Jan De Nul Group waren eind 2017 goed voor 532 miljoen euro. Deze sterke balans is hoofdzakelijk te danken aan de winstmarges die door de groep worden gerealiseerd, in combinatie met het feit dat de winst volledig wordt gereserveerd (er worden geen dividenden uitbetaald).