Consortium Via Brugge en Via-Invest bereiken contractsluiting met de Vlaamse overheid en ronden financiering af voor PPS-Project A11 Brugge

Lokaal verankerd consortium klaar voor start bouwwerkzaamheden aan de autosnelweg A11 Brugge-Knokke

De projectvennootschap Via A11 N.V., een publiek-private samenwerking tussen het consortium Via Brugge N.V. (Jan De Nul NV, Algemene Aannemingen Van Laere, Franki Construct, Aswebo, Aclagro en DG Infra (het infrastructuurfonds beheerd door Gimv en Belfius)) en Via-Invest N.V. (dochteronderneming van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen), is verheugd om de contractsluiting aan te kondigen van het PPS project A11 Brugge. Ook de financiering is inmiddels geheel afgerond.

Het project A11 Brugge is een van de zes 'missing links' in het Vlaamse wegennet en het grootste DBFM wegenisproject (Design-Build-Finance-Maintain) tot nog toe in Vlaanderen. Het gaat om de realisatie, inclusief het 30-jarige onderhoud, van de hoofdwegverbinding A11 tussen de gewestwegen N49 (de Natiënlaan, ter hoogte van de woonkern Westkapelle in Knokke-Heist) en N31 (ter hoogte van de Blauwe Toren in Brugge) en dit over een traject van 12 km. Het project A11 Brugge is de vierde van de zes missing links die nu in uitvoering gaat via alternatieve financiering. De nieuwe autosnelweg zorgt voor een betere verbinding tussen de haven van Zeebrugge en het hinterland. Door het havenverkeer te scheiden van het lokale verkeer wordt ook de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de regio vergroot. De A11 is ook belangrijk voor een goede ontsluiting van de Oostkust.

Het project wordt door het consortium Via Brugge uitgevoerd via PPS (publiek private samenwerking) in een DBFM procedure. De private partner staat in voor het ontwerp, de bouw, financiering en het langjarig onderhoud van het project.

Het project geniet internationaal bijzondere aandacht omwille van de wijze waarop het wordt gefinancierd. Concreet geschiedt de financiering van het project door de inbreng van eigen vermogen door de private partner Via Brugge en de publieke partner Via-Invest, in combinatie met financiering door middel van obligaties ten belope van EUR 578 miljoen. De financiering is van bij de aanvang van het project volledig gecommitteerd door Allianz Global Investors en de Europese Investeringsbank, maar – wat innovatief is voor project obligaties - fondsen worden gespreid in de tijd (in functie van de noden) tijdens de bouwfase ter beschikking gesteld. De obligaties zullen een publieke notering krijgen, en genieten van de innovatieve “Project Bond Credit Enhancement” (PBCE) garantieregeling die door de Europe Investeringsbank en de Europese Commissie in het leven werd geroepen ter ondersteuning van de realisatie van infrastructuurprojecten. Het project is het eerste waarbij zowel de bouw als de operationele fase geniet van dit PBCE mechanisme.

Het consortium Via Brugge werd geadviseerd door Grontmij (technisch), Stibbe en Clifford Chance (juridisch), Deloitte (financieel) en Vanbreda (verzekeringen).

De bondplaatsing werd begeleid door een consortium van Deutsche Bank, Belfius en BayLaBa die werden geadviseerd door Freshfields.

De Europese Investeringsbank werd voor het PBCE mechanisme geadviseerd door White & Case.

Verder werden de financiers ook nog geadviseerd door Steer Davies Gleave (technisch), NautaDutilh (juridsch) en Marsh (verzekering).

Via-Invest en de Vlaamse overheid werden geadviseerd door Technum en Arcadis (technisch), Allen&Overy (juridisch) en Rebel (financieel).

De bouwwerkzaamheden starten onmiddellijk. De bouwperiode bedraagt 3,5 jaar met een geplande ingebruikname vanaf september 2017.

Via-Invest is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van het Vlaams Gewest. Om de ontbrekende schakels in het Vlaamse wegennet te elimineren combineert Via-Invest de technische expertise op het vlak van openbare werken van AWV met de deskundigheid van PMV op het vlak van financiering en publiek private samenwerking (www.pmv.eu).

Contactgegevens: 

Voor verdere informatie:
Via A11 N.V. 
p/a Jan De Nul NV
Tragel 60, 9308 Aalst, België
Tel.: +32 53 731 511
E-mail: viaA11@jandenul.com
Contact: Bart Callens