Envisan haalt belangrijk saneringsproject in Noorwegen binnen

Het stadsbestuur en het havenbedrijf van Trondheim in Noorwegen kenden zopas het contract voor de sanering van het havenbassin toe aan Envisan, de milieudochter van Jan De Nul Group. Met dit contract wil de stad Trondheim de haven terug op gewenste diepte brengen en tevens de verspreiding van verontreinigde sedimenten stoppen. Het project staat met hoge prioriteit aangestipt bij de Noorse milieuoverheid.

Envisan zal voor dit contract een baggerponton mobiliseren om 65.000 m³ sedimenten in het verontreinigde havenbassin uit te baggeren. De gebaggerde sedimenten zullen deels in een onderwatercel worden geplaatst en deels voor landuitbreiding worden aangewend. De gebaggerde zones zullen tot slot met een laag steenslag worden afgedekt om verdere verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen.

De werken starten in het voorjaar van 2015 en het einde van de werken is voorzien voor april 2016.