Feestelijke opening van de A11 kers op de taart na 42 maanden van strikt plannen en hard doorwerken

Vandaag omstreeks 11u werd in West-Vlaanderen de nieuwe autosnelweg A11 officieel ingehuldigd door Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. Binnen enkele dagen zullen de eerste auto’s over de nieuwe A11 kunnen rijden. De gloednieuwe A11 verbindt de haven van Zeebrugge met het binnenland. Hiermee komt er een einde aan zes verschillende werfzones. 

Het consortium Via Brugge bouwde tussen voorjaar 2014 en vandaag aan dit huzarenstukje. Via Brugge en de klant Agentschap Wegen en Verkeer zijn dan ook terecht fier op het resultaat, de nieuwe A11, die 42 maanden na aanvang van de werken in gebruik genomen kan worden.

De A11 verbindt
De A11 heeft drie belangrijke doelstellingen. Enerzijds zorgt de snelweg voor een vlotte verbinding tussen de Blauwe Toren in Brugge en Knokke-Heist. De nieuwe weg maakt de Zeehaven van Brugge beter bereikbaar en verhoogt de verkeersveiligheid doordat havenverkeer en lokaal verkeer van elkaar gescheiden zijn. Anderzijds vergroot tegelijkertijd de leefbaarheid en woonkwaliteit van de regio. Het lokale verkeer kreeg nieuwe verbindingswegen en veilige fietsroutes brengen fietsers op een aangename manier naar de verschillende polderdorpen. Tot slot zorgt de gloednieuwe A11 ervoor dat ook toeristen vlot naar de kust en terug rijden.

Knappe infrastructuur, met respect voor de omgeving
In het voorjaar 2014 begon Via Brugge aan dit huzarenstukje. Heel wat nieuwe infrastructuur werd de voorbije jaren aangelegd. Zo garanderen nieuwe aansluitingscomplexen aan de N31, de N49, de Blauwe Toren en de haven van Zeebrugge een vlotte en veilige uitwisseling tussen de verschillende verkeerstromen. De beweegbare bruggen over het Boudewijnkanaal gebruiken de nieuwste technologieën om wegverkeer en scheepvaart op elkaar af te stemmen. De nieuwe, verhoogde rotonde aan de Natiënlaan en de Dudzelestraat zorgt voor vlotter verkeer én een veilige doorgang voor fietsers. Deze laatste groep kan nu trouwens ook rekenen op extra fietspaden en nieuwe fietstunnels die het fietscomfort verhogen.

Bovendien werd bij dit alles steeds rekening gehouden met de omgeving en omwonenden. Geluidshinder werd zo veel mogelijk beperkt, denk onder andere maar aan de lage ligging van de A11 ter hoogte van de tunnels in Westkapelle of aan de geluidsschermen die langs het viaduct gebouwd zijn. Het grote respect voor het landschap en de fauna en flora blijkt dan weer uit de faunapassages die werden aangelegd en de architectuur van het viaduct. Dat is zo gebouwd dat er steeds voldoende licht op de onderliggende graslanden valt.

Meer info op www.a11verbindt.be