Feestelijke opening van Envisan's eerste Grond- en Sedimentverwerkingscentrum in Frankrijk

In aanwezigheid van een reeks vooraanstaande nationale en regionale politici, en van de co-financiers en de partners van het onderzoeksproject Sedimed, heeft Envisan France vandaag zijn grond- en sedimentverwerkingscentrum (CPEM) in La Seyne-sur-Mer ingehuldigd. Het is het eerste centrum van dit type in de regio van de Middellandse zee. “Wij voelen ons erg vereerd omdat wij nu ook in Frankrijk de kans krijgen om sedimenten en vervuilde grond op een innovatieve manier te reinigen”, stelt Walter De Jonghe, directeur Envisan. “De opdracht van ons nieuw verwerkingscentrum bestaat erin om vervuilde sedimenten afkomstig van baggeractiviteiten en verontreinigde gronden afkomstig van civiele bouwwerken te behandelen en klaar te maken voor hergebruik.”

Voor de opening van zijn eerste verwerkingscentrum in Frankrijk maakt Envisan gebruik van zijn Belgische ervaring, waar de reglementering het mogelijk maakt om sedimenten te hergebruiken in de bouwsector. “Het centrum is gebouwd op een terrein van 3,4 hectaren en kan tot 160.000 m³ materiaal per jaar verwerken,” voegt Walter De Jonghe toe. “Het centrum is dusdanig ontworpen dat alle van kracht zijnde normen op het gebied van milieubescherming worden gerespecteerd en dat het voldoet aan de meest strikte eisen betreffende traceerbaarheid. Het centrum beschikt ook over zijn eigen waterzuiveringsstation.”

Werking van het centrum

Het centrum is opgedeeld in verschillende zones, die ieder een fase van het verwerkingsproces voor hun rekening nemen. De baggersedimenten worden over land of over zee aangevoerd en naar de voorbehandelings-en laguneringszone gebracht voor ontwatering. Het gedehydrateerde materiaal wordt dan overgebracht naar een waterdicht platform in de reinigings- en tijdelijke opslagzone en wordt dan verder droog behandeld. Na de behandelingsfase kunnen de geproduceerde ecomaterialen hergebruikt worden in verschillende nuttige toepassingen.

Vervuilde gronden komen het centrum eveneens binnen via de weg of via het water en worden in de tijdelijke opslagplaats gezeefd alvorens verder te behandelen. Deze behandeling kan door middel van natuurlijke processen zoals bioremediëring of door middel van meer complexe behandelingen zoals fysisch-chemische reiniging.

Materiaal waar een meer specifieke reiniging voor nodig is, wordt gegroepeerd en overgebracht naar andere aangepaste verwerkingscentra. De verwerkingsresidu's zoals plastic, metalen, zeefresten, groenafval, enz. worden gesorteerd, gegroepeerd en naar gespecialiseerde recyclagebedrijven gebracht, of indien er geen beschikbaar zijn, naar gespecialiseerde deponies. 

Technieken die in het centrum worden gebruikt

Het centrum beschikt over heel wat reinigingstechnieken voor gronden en sedimenten, zoals mechanische ontwatering met filterpersen, ontwatering door actieve lagunering, voorbehandelingen op basis van  granulometrische scheiding (cyclonage, ontzanding, zeven), biologische reiniging en de fysisch-chemische reiniging.

Reglementair kader

Envisan is vergund om deze milieu-installatie gedurende 20 jaar uit te baten op basis van een prefectorale  verordening dd. 28 november 2013.

Onderzoeksprogramma SEDIMED

Het centrum maakt deel uit van het SEDIMED-onderzoeksprogramma dat de administratieve en reglementaire hinderpalen uit te weg wil ruimen om sedimenten te kunnen hergebruiken in bouwkundige toepassingen: wegen, betonstructuren, maritieme werken en ecologische landschapsheuvels of geluidwerende  constructies. Het centrum zal dus de bevoorrechte partner worden van  zowel maritieme contractors, bouwbedrijven als saneringsbedrijven.