Installatie erosiebescherming Nobelwind project afgerond

Op 8 juni is de installatie van de eerste fase van de erosiebescherming rond de 51 funderingen van het Nobelwind project afgerond.

De erosiebescherming bestaat uit een lichte filterlaag ( eerste fase) en een zwaardere beschermlaag. Het ontwerp van deze erosiebescherming houdt rekening met de verschillende locaties en waterdieptes. Deze bescherming zorgt ervoor dat de zeebodem rond de turbine funderingen stabiel blijft voor de komende 25 jaar.