Jan De Nul Group 2016: Stabiele prestaties in een hoog volatiele markt

Jan De Nul Group bewijst zijn sterkte in moeilijke marktomstandigheden. 

KERNCIJFERS

  • Meer dan EUR 2 miljard omzet nu voor het zesde jaar op rij.
  • EBITDA goed voor EUR 339 miljoen.
  • Netto winst van EUR 102 miljoen.
  • Record solvabiliteitsratio van meer dan 60% dankzij continue winstreservatie.
  • Vrij van netto schuld voor het derde jaar op rij.
  • Stabiele orderportefeuille van EUR 2,55 miljard.
  • Aanhoudende gerichte investeringspolitiek.

 

JAN DE NUL BEWIJST ZIJN STERKTE IN MOEILIJKE MARKTOMSTANDIGHEDEN

Het aanhoudend moeilijke investeringsklimaat wereldwijd op vlak van infrastructuur, de blijvend lage olieprijzen naast de onveranderlijke zwakke groei van de wereldeconomie, zorgden in 2016 opnieuw voor een aanzienlijke neerwaartse druk op de markten waarin Jan De Nul Group actief is. Ondanks deze omstandigheden slaagde Jan De Nul Group er toch in om een stabiel jaar neer te zetten.

Met een omzet van meer dan 2 miljard euro voor het zesde jaar op rij bevestigt Jan De Nul Group zijn positie als wereldspeler. Om deze positie te behouden, besteedt Jan De Nul Group veel aandacht aan een voortdurende innovatie en diversificatie van zijn activiteiten binnen de sector.

De maritieme activiteiten zijn en blijven veruit de voornaamste drivers van Jan De Nul Group. Meer en meer focust de Group evenwel op het aanbieden van een totaaloplossing aan de klant: het ontwerp, de bouw, het onderhoud en steeds meer ook de financiering. Dankzij de jonge multifunctionele vloot van Jan De Nul Group, kan de maritieme divisie daarenboven de meest efficiënte uitvoering garanderen. Grote haveninfrastructuurwerken werden in 2016 uitgevoerd in Frankrijk (Duinkerke en Calais), Congo (Pointe-Noire), Ghana (Takoradi), Marokko (Nador), Mozambique (Maputo), Panama, Rusland (Sabetta), Egypte (Abu Qir), en Belize. Daarnaast waren er ook grote landwinningsprojecten in Nederland, Frankrijk, Guinee, Nigeria, Italië en Turkije.

Binnen de maritieme cluster biedt de offshore divisie van Jan De Nul Group zowel voor de hernieuwbare energiemarkt als de olie- en gasmarkt gespecialiseerde diensten aan voor de installatie van onderzeese structuren. Dit varieert van het plaatsen van kabels, de uitwerking van de fundering tot de installatie van platformen. De diensten worden vaak ook gecombineerd aangeboden aan de klant en, indien gewenst, op een EPCI-basis (Engineering, Procurement, Construction, Installation). Jan De Nul Group focust sterk op een verdere diversificatie en uitbreiding van zijn activiteiten in de markt van de hernieuwbare offshore windenergie. Tegen 2040 wil men wereldwijd tot 60% duurzame energie produceren. Jan De Nul Group zet hier dan ook voluit op in en voerde in 2016 onder andere de bouw van het windmolenpark Nobelwind voor de Belgische kust uit.

Binnen de civiele werken is Jan De Nul Group hoofdzakelijk actief op de Benelux markt. Voorbeelden van projecten in 2016 zijn het Résidence Palace en de Kieldrechtsluis in Antwerpen. Verder profileert Jan De Nul Group zich als een betrouwbare PPS-partner (Publiek-Private Samenwerking) en realiseert onder deze projectstructuur de Scholen van Morgen, de A11 autosnelweg Brugge – Westkapelle dat in september 2017 volgens schema zal opgeleverd worden en de Prinses Beatrixsluis in Nederland waar de werken in 2016 opgestart werden. De overname van de funderingsspecialist Algemene Ondernemingen Soetaert in 2015 door Jan De Nul Group, droeg in 2016 significant bij door het verzilveren van projecten waar de Group een funderingsoplossing op maat kon aanbieden aan de klant. Voorbeelden van projecten zijn de bouw in Panama van een containerterminal voor PSA en de tunnel aan de ring (R41) van Aalst.

Sanering van bodem- en grondwater, milieubaggeren en sedimentbehandeling, verwerking en valorisatie van afval en brownfieldontwikkeling zijn de activiteiten die uitgevoerd worden door de milieudivisie (Envisan ®) van Jan De Nul Group. 2016 kenmerkte zich door de verdere uitbreiding van de grond- en sedimentverwerkingscentra doorheen Europa en door het mee aanreiken van milieuoplossingen aan de klant bij bagger- of civiele werken.

Deze toenemende kruisbestuiving tussen de verschillende divisies van Jan De Nul Group evolueert opvallend in stijgende lijn. In Panama en Ghana werken de civiele- en baggerafdeling samen aan een kaaimuur en in Malta, Noorwegen en Zweden bundelen de bagger- en milieuafdeling de krachten voor havensaneringsprojecten. De dynamische organisatiestructuur binnen Jan De Nul Group draagt mee bij tot succesvolle aanbestedingen en realisaties van dergelijke geïntegreerde projecten.

OMZET EN RESULTAAT

De omzet van Jan De Nul Group overschrijdt voor het zesde jaar op rij de kaap van 2 miljard euro en bedraagt 2.044 miljoen euro. De omzet is ten opzichte van het financieel jaar 2015 gedaald met 9% en bereikt hiermee het niveau van het financieel jaar 2014. 2015 betrof een uitzonderlijk sterk jaar omwille van de succesvolle oplevering van een aantal omvangrijke baggerprojecten, niet in het minst de aanleg van het Suezkanaal in Egypte.

De EBITDA over 2016 bedraagt 339 miljoen euro en staat hierdoor op 17% van de omzet. Vergeleken met het recordjaar 2015 is dit een daling, maar gemiddeld over 2 jaar situeert de EBITDA zich op een sterke 23%. De nettowinst bedraagt 102 miljoen euro in 2016.

In 2016 haalde Jan De Nul Group zijn omzet voor 72% uit zijn bagger- en offshore-activiteiten, voor 25% uit zijn civiele activiteiten en voor 3% uit zijn milieuactiviteiten. Deze verdeling is quasi stabiel in vergelijking met voorgaande jaren.

SOLIDE FINANCIELE STRUCTUUR

Het eigen vermogen van de Group bedraagt 2.752 miljoen euro, een stijging van 117 miljoen euro ten opzichte van het voorgaande boekjaar en naar goede gewoonte toe te schrijven aan de continue en volledige reservatie van de nettowinst van het boekjaar. De solvabiliteitsratio van de Group is in 2016 bijgevolg ongezien sterk en bedraagt meer dan 60%.

Ondanks de continue investeringspolitiek van Jan De Nul Group de voorbije jaren, is de Group, nu voor het derde jaar op rij, volledig netto schuldenvrij. De netto cashpositie (overschot) in 2016 bedraagt 271 miljoen euro.

HET PANAMAKANAAL

In 2009 startte de bouw van de nieuwe sluizencomplexen (‘Third Set of Locks’) voor het Panamakanaal. Jan De Nul Group participeerde voor 15% in dit project dat werd uitgevoerd door het consortium GUPC (Grupo Unidos Por el Canal). De nieuwe sluizencomplexen, zowel aan de Atlantische zijde als aan de zijde van de Stille Oceaan, werden officieel ingehuldigd op 26 juni 2016.

De oplevering van dit prestigieuze project had evenwel een belangrijke impact op de financiële cijfers van 2016 van Jan De Nul Group. Om de vergelijkbaarheid met eerdere jaren te behouden werd in voorgaande tekst en cijfers abstractie gemaakt van deze impact. Door de oplevering van het project steeg de omzet over 2016 met 495 miljoen euro tot 2.538 miljoen euro.

Het balanstotaal daalt met 722 miljoen euro door de uitboeking van de werken in uitvoering op de actiefzijde en de ontvangen vooruitbetalingen en provisies op de passiefzijde van de balans. Dit heeft ten gevolg dat de solvabiliteit als verhouding eigen vermogen (2.749 miljoen euro) op balanstotaal (3.836 miljoen euro) nu een bijzonder  sterke ratio geeft van 72%.

STABIEL ORDERBOEK

2016 werd afgesloten met een orderboek van 2,55 miljard euro, een stabiel resultaat in vergelijking met 2015 en een sterke prestatie gezien de aanhoudende verlaagde investeringen wereldwijd.

Het orderboek van Jan De Nul Group bevat uitdagende projecten, zoals ondermeer:

  • In het tweede kleinste land ter wereld, Monaco, zal de baggerafdeling van de Group instaan voor het uitbreiden van het grondgebied van de Monegaskische staat van 6 hectare op zee. Bijkomend zal de civiele tak de funderingen bouwen voor de caissons. Ook de milieudivisie Envisan zal betrokken worden bij dit project en maar liefst 60.000 m³ sedimenten verwerken. Dit project is een schoolvoorbeeld van het geïntegreerd werken van de Group. 
  • Het kabellegschip Isaac Newton zal ingezet worden om 200 km kabel te installeren voor de bouw van het NASR offshore olieplatform ongeveer 131 km ten noordwesten van Abu Dhabi in de Arabische Golf. Ook het nieuwe multipurpose schip Daniel Bernoulli zal ingezet worden voor onder andere het plaatsen van de stenen op de zeebodem ter bescherming van de kabels.
  • Jan De Nul Group zal voor Dong Energy de funderingswerken en de installatie van 32 monopiles uitvoeren voor het 450 MW Borkum Riffgrund 2 Windpark Project in het Duitse deel van de Noordzee. Hiervoor zal de Group de Simon Stevin aanwenden, het grootste rotsinstallatieschip ter wereld naast de Vole au vent die zal instaan voor de installatie van de monopiles. Daarnaast zal Jan De Nul Group zowel voor dit windpark als voor het Trianel Windpark Borkum de interconnector kabels aanvoeren en installeren.

 

Nog in 2017 zal het grootste infrastructuurproject in uitvoering in België, de A11 autosnelweg tussen Brugge en Westkapelle, worden opgeleverd. Dit volledig volgens schema. Het project omvat een aantal technisch complexe kunstwerken zoals een semi-integraal viaduct en een dubbele beweegbare brug. Na de oplevering start de 30-jarige onderhoudsperiode.

Sinds begin 2017 werden nog een aantal belangrijke contracten getekend zoals de constructie van een 4.000 meter onderzeese golfbreker in Benin (Afrika), de bouw van een haven in Mumbai (India) en de verdieping van de haven van Veracruz in Mexico.

STRATEGISCHE INVESTERINGEN

In juli 2016 bestelde Jan De Nul Group twee hoppers met elk een capaciteit van 3.500 m³. De schepen zullen gebouwd worden op de scheepswerf van Keppel Singmarine in China. In januari 2017 werd de optie voor de bouw van een derde gelijkaardige hopper gelicht. De schepen zullen opgeleverd worden in de tweede helft van 2018.

Midden mei 2017 werd een nieuwe bestelling geplaatst op dezelfde werf: een 6.000 m³ sleephopperzuiger, eveneens  met een optie voor een zusterschip.

In China, op de AVIC Weihai scheepswerf, worden de multipurpose schepen Adhémar de Saint-Venant en Daniel Bernouilli verder uitgerust. Hun oplevering wordt voorzien midden 2017 waarna zij beiden onmiddellijk zullen ingezet worden voor hun eerste job: de ene voor rotsinstallatiewerken in Denemarken en de andere als trenching schip in de Perzische Golf.  

Op de scheepswerf Uljanik in Kroatië wordt de nieuwste en grootste zelfvarende cutterzuiger voor Jan De Nul Group gebouwd. Het geïnstalleerd dieselvermogen is meer dan 40.000 kW, ongeveer 50 % meer dan de huidige krachtigste cutterzuiger in de vloot van Jan De Nul Group, de J.F.J. De Nul. De tewaterlating is gepland in de zomer van 2017.

ONLINE JAARVERSLAG

Bekijk de resultaten of download het volledige verslag van Jan De Nul Group op http://annualreport.jandenul.com.