Jan De Nul Group finaliseert kabelinstallatie voor Race Bank

Sinds het voorbije weekend is het offshore windpark Race Bank volledig gekoppeld aan het Engelse vasteland. Hiervoor installeerde Jan De Nul Group op vraag van DONG Energy twee exportkabels van 70 kilometer. Ook de hoogspanningsstations op zee werden met een kabel (‘interconnector’) van 6 kilometer met elkaar verbonden.

Om de exportkabels te begraven, dwars door één van Engelands belangrijkste milieugebieden, ontwierp Jan De Nul Group de Sunfish en Moonfish. Deze enorme machines hebben een gronddruk lager dan die van een mens, goed voor een innovatieaward in 2016. Beide werden ingezetvanop kabelinstallatie barge DN120. Op die manier beperkte Jan De Nul Group de impact op het kwetsbaar getijdengebied tot een absoluut minimum.

Op zee werd het kabelinstallatieschip Isaac Newton ingezet voor het installeren en verbinden van de kabels alsook om ze in te graven in de ondiepe zeebodem ter hoogte van de Docking Shoals met de eigen kabeltrencher UTV1200.

Bij DONG Energy waren ze heel tevreden over de samenwerking met Jan De Nul Group.  De ondergrond, zowel op zee als in het getijdengebied, en de installatie van de kabel waren zonder meer uitdagend. Jan De Nul Group haalde alles uit de kast om deze uitdaging aan te gaan en bewees zich telkens met innovatieve oplossingen. Ze hebben dit werk uitstekend uitgevoerd,” aldus de projectdirecteur David Summer.