Jan De Nul Group haalt nieuwe projecten binnen in Azië en Australië

Jan De Nul Group heeft verschillende baggercontracten binnengehaald: een landwinningsproject in Indonesië, een verdiepings- en havenuitbreidingswerk in Rusland en een offshore project in Australië.

In Indonesië wordt een offshore eiland opgespoten. Deze werken worden uitgevoerd in het kader van een grootschalige landaanwinning ten noorden van Jakarta. Een 260 ha groot eiland voor Kapuk Naga Indah wordt ontwikkeld en zal worden gebruikt voor huisvesting en recreatie.Voor dit project wordt één van de grootste sleephopperzuigers van Jan De Nul Group ingezet.

In Rusland ondertekende Jan De Nul Group een contract voor de eerste fase van het Yamal LNG project. De site is gelegen nabij Sabetta op het noord-oostelijke deel van het Jamal-schiereiland. Er zullen aanlegsteigers worden gebouwd om grote modules van en bouwmateriaal voor de LNG-fabriek te kunnen ontvangen. Het toegangskanaal en het havenbassin van de haven van Sabetta worden gebaggerd. De haven van Sabetta zal als spil dienen voor het transport van materiaal voor het Yamal LNG Project. Dit project omvat onder andere ook het ontwerp en de bouw van een volledig onshore LNG-faciliteit. In totaal zullen voor dit project zo’n 10 baggerschepen worden ingezet.

Ook in Australië is een project toegekend aan Jan De Nul Group. Dit offshore werk is gerelateerd aan een stabilisatieproject voor een pijpleiding. Op een diepte van meer dan 150 m zullen rotsbermen worden geïnstalleerd. Er wordt ook een trench gebaggerd om de pijpleiding aan land te brengen en de zeebodem wordt klaargemaakt voor de installatie van offshore platformen. Deze platformen worden na installatie geballast met ijzererts. Het nieuwe 200 m lange en 40 m brede valpijpschip, Joseph Plateau, zal meteen na oplevering in april koers zetten naar Australië voor dit project. Dit schip is in haar soort het grootste ter wereld. Ook voor het zusterschip Simon Stevin werden een aantal projecten in de Noordzee binnengehaald. Deze werken verzekeren al zeker tot najaar 2013 werk voor de Simon Stevin.