Jan De Nul Group investeert in revolutionaire schepen

Jan De Nul Group breidt zijn investeringsprogramma in de sleephopperzuigers verder uit. In juli 2016 werd al een investering van drie hopperzuigers met een beuninhoud van 3.500 m³ gecontracteerd. Nu komt daar een bestelling van een hopper met een beuninhoud van 6.000 m³ bovenop, inclusief de optie voor een zusterschip ervan. Deze hoppers worden stuk voor stuk uitgerust met uitlaatgasbehandelingssystemen, wat revolutionair is in de baggersector.

“Met deze investering voldoen we aan de strengste toekomstige Europese reglementering voor emissies (EU Stage V voor binnenvaartschepen). We zetten hiermee een trend in de baggersector,” vertelt Robby De Backer, hoofd van de nieuwbouwafdeling.

Jan De Nul Group investeert bewust in het optimaliseren van gasoliemotoren en sterk verbeterde nabehandeling van de verbrandingsgassen. De emissies zijn lager dan of gelijk aan deze van LNG dual fuel motoren, zonder de schadelijke uitstoot van het broeikasgas methaan, die eigen is aan de bestaande LNG-technologie.


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Beuninhoud

6,000 m³

Draagvermogen

9,880 ton

Totale lengte

111.7 m

Breedte

24.6 m

Maximum baggerdiepte

35.0 m

Diameter zuigbuis

1,000 mm

Snelheid

12.5 kn

Pompvermogen (sleepzuigen)

1,500 kW

Pompvermogen (walpersen)

4,000 kW

Totaal geïnstalleerd dieselvermogen

7,700 kW