Jan De Nul Group staat stevig op zijn poten

KERNCIJFERS

Groeiende omzet tot 2.244 miljoen EUR (+10%)
Record EBITDA van 632 miljoen EUR (+51%)
Netto winst op een niveau van 265 miljoen EUR (+83%)
Uiterst sterke solvabiliteitsratio van 56% dankzij doorgedreven winstreservatie
Vrij van netto schuld voor het tweede jaar op rij
Gerichte strategische investeringen
Stabiele orderportefeuille van 2,7 miljard EUR


Solide prestaties ondanks moeilijke marktomstandigheden

2015 was op vele fronten een jaar van grote uitdagingen. De wereldeconomie kende een sterk vertraagde groei, waarbij ook de BRICS-landen in negatieve trend evolueerden. Bijkomend bereikten de olieprijzen ongekende laagtes. De omstandigheden voor Jan De Nul Group om in 2015 een sterk resultaat neer te zetten, waren dan ook zeer uitdagend. Dankzij zijn diversificatie, zowel qua activiteit als geografisch, beantwoordde de groep echter meer dan aan de verwachtingen.

De traditionele baggermarkt vertoonde beperkte groei. Het aandeel van de vrije markt kende bovendien een dieptepunt tot amper 50% van het totale baggervolume. Een pluspunt was het omvangrijke Suezkanaalproject in Egypte. In totaal werd door zes aannemers 263 miljoen m³ gebaggerd, waarvan Jan De Nul Group 93 miljoen m³, ofwel 35,4%, voor zijn rekening nam. Een huzarenstuk gezien de operationele risico’s en de tijdsdruk. De succesvolle beëindiging van dit project draagt in belangrijke mate bij tot de sterke jaarresultaten van de groep. Bijkomend werden de activiteiten van de groep in 2015 verder gediversifieerd naar de Afrikaanse markt met de ondertekening van enkele grote baggercontracten.

Ook binnen de civiele werken breidt Jan De Nul Group zijn activiteiten geografisch uit naar de Benelux- en de internationale markt. De Belgische publieke markt gaat momenteel gebukt onder een klimaat van beperkte investeringen in infrastructuur. De civiele afdeling heeft echter heel wat private projecten in handen onder andere in de zorgsector en in de residentiële bouw. Op de PPS-markt werkt de groep volop verder aan het autosnelwegproject A11 Brugge-Knokke. Eind 2015 werden ook de eerste PPS-stappen in Nederland gezet met de toekenning van het project voor de aanleg van de derde kolk van de Prinses Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal. Bovendien startte de groep in 2016 met de bouw van een viaduct in Luxemburg, Irbich Clervaux.

De civiele afdeling van Jan De Nul Group bouwt ook overzees verder door het realiseren van geïntegreerde projecten met de baggerafdeling, zoals de bouw van kaaien in Ghana (Takoradi) en in Panama voor Port of Singapore Authority (PSA).

De milieuactiviteit verdedigt met succes haar marktaandeel in België, mede door de verdere uitbouw van PSR Brownfield Developers. Bovendien werden in 2015 belangrijke stappen gezet in het buitenland met projecten in Zweden en Noorwegen. Om een antwoord te bieden op de groeiende markt van sedimentenbehandeling, werd in Frankrijk nabij Toulon een nieuw grond- en sedimentverwerkingscentrum ingehuldigd en startte men ook in België (Luik) met de bouw van een centrum.

De gas- en oliegelinkte offshore markt voelde de druk van een inkrimpende markt. Maar ook hier voerde Jan De Nul Group een politiek van diversificatie door de oplevering van het kabellegschip Isaac Newton en de acquisitie van het jack-up schip Vole au vent voor de installatie van windmolens. Jan De Nul zet zich door deze stappen op de kaart van de hernieuwbare energie gestimuleerd door de klimaatconferentie van Parijs en de 20-20-20 doelstellingen van de Europese Unie.

Groeiende omzet en record- EBITDA
De omzet neemt ten opzichte van 2014 met bijna 10% toe tot een bedrag van 2.244 miljoen euro en overschrijdt hiermee voor het vijfde jaar op rij de kaap van 2 miljard euro. Deze omzetstijging is grotendeels te danken aan de succesvolle uitvoering van een aantal grote projecten: de aanleg van het Suezkanaal in Egypte, de havenuitbouw in Ghana (Takoradi), de uitbouw van een haventerminal in Panama, extensie van de Brisbane airport in Australië en de aanleg van een haventerrein voor een olieraffinaderij in Nigeria. Ook de EBITDA kent een belangrijke stijging en eindigt op een recordbedrag van 632 miljoen euro. Als percentage van de omzet stijgt de EBITDA hierdoor tot 28%, ruim boven de bedrijfsdoelstelling van 20%-25%. In parallel steeg de nettowinst tot 265 miljoen euro.

In 2015 haalde Jan De Nul Group zijn omzet voor 72% uit zijn bagger- en offshore-activiteiten, voor 25% uit zijn civiele activiteiten en voor 3% uit zijn milieuactiviteiten.

Geografisch realiseert Jan De Nul Group in 2015, net als eerdere jaren, zowat 1/3 van de omzet in Europa. 2015 vormde een sterk jaar in de ontwikkelende Afrikaanse markt door projecten in ondermeer Egypte, Nigeria, Ghana, Ivoorkust en Marokko waardoor het aandeel van Afrika in de omzet steeg van 9% in 2014 naar 24% in 2015.

Financiële structuur: stevig als een rots
Het eigen vermogen van de groep loopt op tot 2.635 miljoen euro. Deze groei van 10% is toe te schrijven aan de continue reservatie van de netto winst. De solvabiliteitsratio van de groep, momenteel 56%, behoort dan ook tot de top van de sector.

Ondanks de continue investeringspolitiek, is Jan De Nul Group voor het tweede jaar op rij netto schuldenvrij en versterkt zelfs zijn netto cashpositie in 2015 tot 375 miljoen euro.

Bovendien werd begin 2016 het gesyndiceerd krediet van Jan De Nul Group hernieuwd waardoor er momenteel een extra liquiditeitsbuffer van 550 miljoen euro ter beschikking staat van de groep tot 2021.

Gerichte strategische investeringen
In 2015 investeerde Jan De Nul Group opnieuw gericht in de expansie en de diversificatie van zijn vloot.

 • Twee nieuwe multipurpose offshore schepen, Daniel Bernoulli en Adhémar de Saint-Venant, zijn in aanbouw in China. Het betreft rotsinstallatie-  en kabellegschepen met een laadvermogen van elk 6.000 ton.
 • In november 2015 werd het multipurpose offshore schip Isaac Newton geleverd. Het schip heeft een draagvermogen van meer dan 12.000 ton waardoor het mogelijk is om kabels van een zeer grote lengte ononderbroken te vervoeren en te installeren.
 • Een nieuwe cutterzuiger is in verdere aanbouw op de scheepswerf van Kroatië (Pula). Dit schip, uitgerust met een megavermogen van 40.975kW, zal de krachtigste cutterzuiger zijn van de wereld.
 • De oplevering van het kraanpontonschip van 4.000 ton, Gulliver, wordt voorzien midden 2017. 
 • Hiernaast plaatste Jan De Nul Group zich in 2015 prominent op de kaart in de sector van de offshore wind farms door de verwerving van het installatieschip Vole au vent. Deze aankoop ging tevens gepaard met de overdracht van de aanwezige gespecialiseerde bemanning.

Bijkomend investeerde Jan De Nul Group in 2015 in een uitbreiding van de activiteiten door de verwerving van Algemene Ondernemingen Soetaert NV uit Oostende. Het bedrijf specialiseert zich in de waterbouwkunde en de complexe funderingstechnieken. De cultuur en de activiteiten van dit familiebedrijf sluiten perfect aan bij Jan De Nul Group. Er worden tevens belangrijke synergiën verwacht door de inzet van hun gespecialiseerde kennis in het buitenland.

Stabiel orderboek
2015 werd afgesloten met een orderboek van 2,7 miljard euro, een lichte stijging in vergelijking met 2014 en een sterke prestatie gezien de uitdagende marktomstandigheden.

Enkele markante projecten in het orderboek:

 • De verdere uitbouw van het grootschalige landwinningsproject in Nigeria met inzet van de grootste sleephopperzuigers uit de vloot van Jan De Nul Group: Leiv Eiriksson, Cristóbal Colón en Gerardus Mercator.
 • In december 2015 werd de tweede fase voor de uitbouw van de haven van Takoradi in Ghana aan Jan De Nul Group toegekend. Deze werken namen een aanvang begin 2016.
 • De bagger- en civiele werken voor de uitbreiding van de containerterminal van PSA Panama.
 • De installatie van het offshore windpark Nobelwind voor de Belgische kust. Met dit Engineering-Procurement-Construction-Installation-project (EPCI) verzorgt Jan De Nul Group de complete installatie van een windmolenpark: van fundering tot turbine. De voorbereidingen startten in 2015 en de effectieve installatiewerken vanaf mei 2016. Het project zal de loop van 2017 opgeleverd worden. Het jack-up installatieschip Vole au vent, dat Jan De Nul Group in 2015 verwierf, zal voor dit project ingezet worden.
 • Kabellegcontracten in het Midden-Oosten en het Verenigd Koninkrijk die zullen worden uitgevoerd met het gloednieuwe kabellegschip Isaac Newton.
 • De bouw van de Prinses Beatrixsluis in Nederland. De bouw van de sluis zal naar verwachting in 2019 rond zijn, gevolgd door een onderhoudsperiode van 27 jaar. Jan De Nul Group bevestigt met de verwerving van dit project zijn rijke ervaring die is opgebouwd bij de constructie van de sluizen in Panama en de Kieldrechtsluis in Antwerpen.

Uiteraard bouwt de groep verder aan een aantal omvangrijke projecten die eerder werden toegekend waaronder in België de A11 in Brugge en Résidence Palace, de nieuwe hoofdzetel voor de Europese Raad.

Begin 2016 werden ook een aantal belangrijke contracten ondertekend die nog niet in bovenvermeld bedrag van 2,7 miljard euro werden opgenomen: een kabellegproject voor een Duits windpark op zee, strandregeneratiewerken in Italië, de verdiepingsbaggerwerken in het toegangskanaal van de Egyptische haven van Abu Qir, de verdiepingsbaggerwerken in Mozambique (Maputo), de havenuitbreidingswerken Pointe-Noire in Congo Brazzaville en de baggerwerken voor de bouw van de West Med Port in Nador (Marokko).

Veiligheid als continue zorg
Jan De Nul hecht veel belang aan een continue verbetering van de operationele controle resulterend in een veiligere werkomgeving binnen de groep. In 2015 werd daarom een nieuw veiligheidsprogramma gelanceerd: IMAGINE – THINK – ACT (ITA). Met zijn ITA-programma tracht Jan De Nul Group de efficiëntie van de werken te verhogen, de processen gecontroleerd te laten verlopen en de veiligheid van alle medewerkers, inclusief het management, permanent te verhogen.