Jan De Nul haalt eerste sluizenbouwcontract binnen in Nederland

Projectvennootschap (SPC) Sas van Vreeswijk heeft financial close bereikt voor het PPS-project ‘Aanleg 3e kolk Prinses Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal’. Sas van Vreeswijk wordt gevormd door TDP NV (samen met investeringsmaatschappijen TINC en DG Infra Yield), BESIX Group NV, RebelValley B.V., Heijmans Nederland B.V. en Jan De Nul NV. De financial close is een belangrijke mijlpaal voor het project dat een netto contante waarde (ncw) heeft van circa 133 miljoen euro.

Het project heeft een financieringsbehoefte van circa 184 miljoen euro.Naast het eigen vermogen ingebracht door de aandeelhouders brengen BNG Bank, DekaBank en KBC Bank het vreemd vermogen in. BNG Bank treedt ook op als agent van de financiers. Op 15 januari 2016 werd de DBFM-overeenkomst al getekend door Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk.

Werkzaamheden aan de Prinses Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal in 2019 gereed

Met het project wil Rijkswaterstaat ter hoogte van Nieuwegein de doorvaart op het Lekkanaal verbeteren en de wachttijden bij de Beatrixsluis voor binnenvaartschepen verkorten. Het project omvat onder andere de realisatie van een derde sluiskolk, de renovatie van de bestaande twee sluiskolken, de verbreding van het Lekkanaal en de aanleg van voorhavens en extra ligplaatsen in het kanaal. Het Lekkanaal, met daarin de Prinses Beatrixsluis, verbindt het Amsterdam-Rijnkanaal met de Lek en is een belangrijke waterweg tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. De bouwwerkzaamheden zijn naar verwachting in 2019 gereed, waarna de onderhoudsperiode van 27 jaar ingaat.

Sas van Vreeswijk

Met de naam Sas van Vreeswijk onderstreept de projectvennootschap de historische band tussen sluizen, schippers en bewoners in de omgeving. Het dorp Vreeswijk is immers ontstaan bij de gratie van de sluis, daar waar de Vaartse Rijn uitkomt op de Lek, en vormde in die tijd de aansluiting van de stad Utrecht op de Lek. Eind 19e eeuw werd de Koninginnesluis gebouwd en in 1938 volgde de Beatrixsluis. Het dorp is daarmee altijd verbonden geweest met de scheepvaart en de sluizen. Sas is een speelse verwijzing naar het Belgische aandeel in het consortium; ‘sas’ is een term voor sluis of sluiskolk die in het Vlaams nog veel wordt gebruikt.

Adviseurs

Adviseurs van Sas van Vreeswijk bij de financial close zijn onder andere geweest: Rebel (financieel adviseur consortium), Clifford Chance (juridisch adviseur consortium), Allen & Overy (juridisch adviseur financiers), Steer Davies Gleave (technisch adviseur financiers), Marsh (verzekeringsadviseur consortium en financiers), Mazars (model audit, belastingadviseur). Rijkswaterstaat werd onder andere geadviseerd door: PwC (financieel adviseur) en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn (juridisch adviseur).