Jan De Nul rondt met succes de baggerwerken in Port Hedland af

Jan De Nul Group rondt de verdiepingsbaggerwerken voor het ‘Channel Risk and Optimisation Project’ (CROP) in het Australische Port Hedland af en kijkt terug op drie jaar succesvol samenwerken met de havenautoriteit PPA.

In de afgelopen drie jaar werd een combinatie van sleephopperzuigers, een cutterzuiger en splijtbakken ingezet om delen van de 42 km lange vaargeul te baggeren en om een veilige en duurzame toegang tot de haven van Port Hedland te verzekeren. Het project, dat deel uitmaakt van het ‘Channel Risk and Optimisation Project’ (CROP), omvatte het wegbaggeren van hoger gelegen delen in het kanaal, alsook de aanleg van twee uitwijkzones en een noodinhaalstrook langs de buitenzijde van de vaargeul.

Port Hedland ligt aan de noordwestelijke kust van Australië en is de grootste exporthaven van het land, gemeten volgens jaarlijkse verwerkingscapaciteit. Port Hedland is ook ‘s werelds grootste exporthaven voor mineralen in bulk, met ijzererts als belangrijkste exportartikel. Momenteel staat de haven borg voor het veilige en efficiënte beheer van ongeveer 6.000 vaartuigbewegingen per jaar.

“We zijn blij dat we opnieuw konden samenwerken met de havenautoriteit van Port Hedland om deze kritische en cruciale projectfase tot een goed einde te brengen”, zegt David Jonckheere, Regionaal Directeur voor Oceanië en Azië bij Jan De Nul Group. “Vooral het laatste gedeelte van dit driejarige project was een hele uitdaging, omdat het in een volledig operationele en uitzonderlijk drukke haven moest worden uitgevoerd. We zijn ook zeer dankbaar voor de dagelijkse nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de haven.”

Innovatieve oplossingen op maat

Door de strikte milieuvoorwaarden en operationele beperkingen in deze drukke zone van Port Hedland paste Jan De Nul de uitvoeringsmethodes aan. Zo werd de cutterzuiger Niccoló Macchiavelli in laadmodus ingezet, geassisteerd door twee splijtbakken. Op die manier bleef de veilige toegang tot de haven en haar ligplaatsen verzekerd.

Ook kregen de baggerschepen aangepaste tools om aan de planning en aan de strikte operationele en milieuvoorwaarden te voldoen. Zo werd de sleephopperzuiger Charles Darwin uitgerust met een in huis ontworpen, uiterst functionele ripper sleepkop. De hopper Juan Sebastián de Elcano werd voor specifieke zones binnen het baggergebied uitgerust met een eveneens in huis ontwikkelde cutter sleepkop om zo flexibel en kosten-/prijsefficiënt mogelijk te werk te gaan.