Leiewerken Harelbeke: Tijdelijke stuw op Moleneiland in gebruik

Sinds vandaag stroomt de Leie door een tijdelijke stuw op het Moleneiland in Harelbeke. De stuw kan afvoerdebieten verwerken van meer dan 200m3 per seconde. Ter vergelijking: dat is iets meer dan een half zwembad per seconde. De ingebruikname van de tijdelijke stuw is een sleutelmoment binnen de Leiewerken in Harelbeke door Waterwegen en Zeekanaal NV.

De Leiewerken in Harelbeke maken deel uit van het Europees gesubsidieerde Seine-Scheldeproject waarbij de vaarweg tussen beide rivieren aangepast wordt aan grotere schepen. In Harelbeke sluiten de werken naadloos aan bij de vernieuwing van het stadscentrum. Onder de noemer haqua ondergaan het centrum en de Leie een complete transformatie die de stad aantrekkelijker zal maken.

Waterwegen en Zeekanaal NV realiseert in Harelbeke een nieuwe sluis en een dubbele stuw met turbines. De sluis zal bijna dubbel zo lang zijn als de huidige – het is een van de grootste bouwwerken voor de realisatie van de Seine-Scheldeverbinding op Vlaams grondgebied. Voor de realisatie van de Leiewerken in Harelbeke doet Waterwegen en Zeekanaal NV een beroep op verschillende gespecialiseerde aannemers. Jan De Nul NV, Herbosch-Kiere NV, Aelterman BVBA en Cofely Fabricom NV sloegen de handen in elkaar en vormden een tijdelijke handelsvereniging om dit project uit te voeren.

De tijdelijke stuw

Tijdens de werkzaamheden moeten schepen altijd kunnen passeren. Daarom bouwt Waterwegen en Zeekanaal NV eerst een tijdelijke stuw op het Moleneiland. De tijdelijke stuw regelt het waterpeil van de Leie tot de nieuwe sluis en stuw klaar zijn. Daarna wordt ze omgebouwd tot een vistrap.

De volgende stappen

De Leie wordt omgeleid langs de tijdelijke stuw zodat de aannemer kan verdergaan met de afbraak van de oude stuw. De aannemer zal de stuwgeul voor de oude stuw afdammen met damplanken en buispalen. Daarna kan hij de oude stuw afbreken en op die plaats een tijdelijke sluis bouwen. De oude sluis werd eerst gestabiliseerd en blijft in dienst tot de tijdelijke sluis klaar is in het voorjaar van 2016. Ten slotte zal de aannemer de nieuwe sluis bouwen op de plek waar nu de oude sluis ligt.

Over de nieuwe sluis en dubbele stuw

Met haar 230m is de nieuwe sluis bijna dubbel zo lang als de oude. Ze zal 12,5m breed en 4,7m diep zijn. Dat maakt de installatie geschikt voor binnenvaartschepen met ladingen tot 4.500 ton. De sluis krijgt bovendien een middendeur zodat kleine schepen sneller kunnen worden geschut.

De dubbele stuw met turbines naast de sluis zal elektriciteit opwekken waarmee de sluis kan worden bediend.

“Deze werkzaamheden zijn van groot belang voor de binnenvaartsector,” zegt Ben Weyts, Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Prognoses geven aan dat het goederenvervoer in Vlaanderen tegen 2030 met meer dan 50 procent zal toenemen. Onze wegen zijn nu al oververzadigd. Dit legt een zware hypotheek op de ambitie van Vlaanderen om goed bereikbaar te zijn en een hoofdrol te blijven spelen op logistiek vlak. De waterwegen in Vlaanderen bieden een uitstekend alternatief. Het is de ambitie van de Vlaamse regering om het aandeel van het vervoer via binnenvaart substantieel te verhogen en zo ons wegennet maximaal te ontlasten. Dankzij de Seine-Scheldeverbinding zullen op termijn miljoenen vrachtwagentransporten worden vermeden.”

Veiligheid, kostprijs en duurzaamheid zijn voor minister Weyts de grootste troeven voor de binnenvaart. “Uit recente onderzoeken blijkt dat de totale externe kosten van het vervoer via de waterweg beduidend lager uitvallen dan die van het vervoer via de weg. Binnenvaart is bovendien veiliger dan wegtransport. Ten slotte is de binnenvaart ook milieuvriendelijker: haar CO2-uitstoot is drie- tot zesmaal lager dan die van vrachtwagens.”

Ondertussen aan de Hogebrug

De werkzaamheden aan de Hogebrug zitten op schema. De funderingen van de nieuwe Hogebrug zijn klaar. Zowel op de linker- als op de rechteroever zijn nieuwe betonnen funderingspalen van meer dan 20 meter diep geboord. Binnenkort starten de werken voor het plaatsen van de nieuwe oever onder de brug en voor de opbouw van de landhoofden (dat zijn de constructies waarop de brug steunt).

In het staalbouwatelier in Gent zijn de verschillende stalen onderdelen van de brug bijna afgewerkt. In het najaar brengt een binnenvaartschip enkele grote onderdelen naar Harelbeke. De stalen stukken worden ter plaatse gelast en geïnstalleerd. De Hogebrug gaat eind februari 2016 opnieuw open voor het verkeer.

 

 

Contactgegevens: 

Meer informatie over het project Seine-Schelde en de werken in Harelbeke is te vinden op de website van het project Seine-Schelde, www.seineschelde.be en op de facebookpagina, www.facebook.com/seinescheldeharelbeke.

Meer informatie?
Claudia Van Vooren
Communicatieverantwoordelijke
claudi.vanvooren@wenz.be