Multipurpose-schip Adhémar de Saint-Venant te water gelaten

Op de AVIC scheepswerf in Weihai, China, is het multipurpose-schip Adhémar de Saint-Venant van Jan De Nul Group te water gelaten. De tewaterlating van het zusterschip, Daniel Bernoulli, is voorzien voor maart 2017.

De schepen kunnen zo worden uitgerust dat ze een waaier aan opdrachten kunnen uitvoeren: het plaatsen van rots op de zeebodem met behulp van een hellende of flexibele valpijp; het baggeren van onderzeese sleuven, de installatie van kabels en umbilicals; installatiewerken met een deiningsgecompenseerde kraan etc ... Hierdoor zijn ze zeker uniek.

Om deze opdrachten veilig en efficient te kunnen uitvoeren, zijn de schepen uitgerust met dynamische positionering (DP2), een volledig diesel-elektrische aandrijving, comfortabele accommodatie voor 60 personen en een SPS -code. De Adhémar de Saint-Venant heeft een klassenotatie ‘STRENGTHBOTTOM’; het is bijgevolg mogelijk het schip gecontroleerd te laten stranden, wat nodig is bij kabelinstallatiewerken in zeer ondiep water.


Gedurende de laatste acht jaar heeft Jan De Nul Group zijn vloot aanzienlijk uitgebreid, daardoor is de groep momenteel eigenaar van de meest moderne baggervloot ter wereld. Tegenwoordig past Jan De Nul Group zijn investeringsstrategie aan en concentreert het zich legt meer dan ooit op nichemarkten. Dankzij de bouw van multipurpose-schepen kan Jan De Nul beter inspelen op de vraag van klanten om een project door één aannemer of één schip te laten uitvoeren en kan het de mobilisatiekosten voor zijn klanten beperken.


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Draagvermogen

6.200 ton

Totale lengte

96 m

Breedte

22 m

Dynamische positionering

DP2

Voortstuwingsvermogen

2 X 1,250 kW

Boegschroefvermogen

2 X 1,250 kW

Totaal geïnstalleerd dieselvermogen

6.800 kW

Snelheid

11,5 kn

Accommodatie

60

ROTSINSTALLATIEMATERIAAL

 

Draagvermogen rotsen

5.100 ton

Maximum diepte valpijp

600 m

Diameter van de valpijp

1.800 mm

KABELINSTALLATIEMATERIAAL

 

Capaciteit kabeldraaitafel

4.000 ton

Diameter mand

16,8 m