Nieuwe landingsbaan voor de luchthaven van Brisbane

Donderdag, 10 oktober 2013, kondigde de Brisbane Airport Corporation de bouw aan van het 300 ha grote platform waarop hun nieuwe parallelle start- en landingsbaan zal worden aangelegd. De internationale prekwalificatie- en daarop volgende aanbestedingsprocedure begon in december 2010. Het contract werd op 3 oktober 2013 gegund aan het Australische filiaal van Jan De Nul Group. De officiële aankondiging werd bijgewoond door de huidige Australische Eerste Minister Warren Truss en de Burgemeester van Brisbane Graham Quirk, en vond plaats, heel toepasselijk, op de aslijn van de toekomstige landingsbaan.

De opdracht behelst het baggeren van 13 miljoen m³ zand op 1,5u varen van de luchthaven van Brisbane. Jan De Nul Group zal hiervoor zijn hypermoderne sleephopperzuiger Charles Darwin (bouwjaar 2010) mobiliseren.

In maart 2015 moeten de werken worden opgeleverd zodat het gewonnen platform nog 2 tot 3 jaar de tijd krijgt om te stabiliseren op de moerassige ondergrond alvorens in 2017 met de aanleg van de start- en landingsbaan te starten. De nieuwe parallelle start- en landingsbaan moet in 2020 operationeel zijn.

Uitdaging

De uitdaging in dit project is de afstand waarover het gebaggerde zand zal moeten worden getransporteerd. De Charles Darwin zal het zand wegpompen via een leiding die op sommige momenten bijna 8 km lang zal zijn. Deze pijpleiding moet bovendien doorheen het luchthaventerrein worden aangelegd, wat een zeer precaire operatie zal zijn aangezien de pijpleiding zelfs onder een landingsbaan geleid zal worden.

Lokale tewerkstelling

Tijdens de piekmomenten zal Jan De Nul Group hier zo'n 220 mensen te werk stellen, waarvan ruim driekwart lokale werknemers.