Nobelwind kondigt start der werken aan voor bouw van 165 MW windmolenpark in zee

Weldra starten de eerste activiteiten voor de bouw van het 4de windmolenpark in de Belgische territoriale wateren. De eerste werkzaamheden vinden plaats in de haven van Oostende, op de REBO site, die zal fungeren als installatiehaven. Nobelwind heeft zijn offshore net reeds geïnstalleerd. Dit offshore net is reeds operationeel en aangesloten op het sub station van Elia in Zeebrugge. Het investeerders consortium rond Nobelwind bestaat uit het Japanse Sumitomo, De Nederlandse investeerder Meewind en Parkwind. Parkwind is aangesteld als coördinator van de constructiewerken voor het project.

Nobelwind heeft Jan De Nul als hoofdaannemer gecontracteerd om alle funderingen en de 50 MHI Vestas windturbines van 3.3 MW te installeren op zee. Deze turbines zullen een gezamenlijk vermogen hebben van 165 megawatt (MW) en zullen jaarlijks 186.000 Belgische gezinnen van groene stroom voorzien.

De start der werken verloopt volledig volgens plan en de eerste funderingscomponenten worden op 23 maart aanstaande verwacht in de haven van Oostende. Vanaf einde maart verwacht het project om de 2 tot 3 weken een aanvoer van funderingscomponenten in de haven. Op de REBO site zullen onderdelen van de funderingen worden geassembleerd. De kranen en andere apparatuur die hiervoor nodig zijn worden in de komende dagen op de site geïnstalleerd door de aannemers.

 

De eerste installatie van funderingen op zee wordt verwacht begin mei. Dit betekent dat vanaf dan de funderingsonderdelen in de haven opgepikt worden door het installatieschip dat vervolgens de offshore installatie aanvat. De installatie van de fundering zal duren tot begin september afhankelijk van de weersomstandigheden.