Simon Stevin komt aan in Noorwegen om 32.000 ton stenen te laden voor het offshore windpark Borkum Riffgrund 2

Het valpijpschip van Jan De Nul Group, Simon Stevin, kwam aan in de Visnet Eklogitt steengroeve in Noorwegen. Het schip zal hier een eerste lading van 32.000 ton stenen ophalen en vervoeren naar het offshore windmolenpark Borkum Riffgrund 2 in Duitsland, waar het erosiebeschermingslagen op de zeebodem zal installeren voor de funderingen van 36 windturbines. In 2018 zal het offshore installatieschip Vole au vent de funderingen voor de monopalen effectief installeren.

Deze lading van 32.000 ton is de eerste van vier die door de Simon Stevin wordt geladen, vervoerd en geïnstalleerd. De laatste drie worden geleverd door de Rekefjord steengroeve en geladen in Eemshaven (Nederland), dichter bij de Borkum Riffgrund site.

Hiermee geeft de Simon Stevin het startsein voor alweer een nieuw offshore windparkproject van Jan De Nul Group. De Groep ondertekende dit contract in 2016 met Dong Energy. Het contract omvat het transport en de installatie van 36 monopalen, anodekooien en overgangsstukken voor het offshore windmolenpark Borkum Riffgrund 2. Daarbij kreeg Jan De Nul ook de levering, het transport en de installatie van erosiebescherming voor alle in 2018 te installeren funderingen toegewezen.

Borkum Riffgrund 2 windparkproject

Het offshore windmolenpark Borkum Riffgrund 2 is gelegen in de Noordzee, binnen de Duitse Exclusieve Economische Zone (EEZ), 17 km ten oosten van de grens met Nederland, 34 km ten noorden van het eiland Borkum en 54 km ten noordwesten van het Duitse vasteland. Het windmolenpark zal een totale uitvoercapaciteit van 450 MW hebben.

Het project kadert binnen een cluster van projecten, gelegen in een gebied dat speciaal werd toegewezen voor de productie van offshore windenergie (“Vorranggebiet Windenergie”).