Stadsvernieuwing tussen het station van Aalst en de Dender toegekend

PSR en BESIX RED ontwikkelen voortaan samen het grootschalige stadsvernieuwingsproject gelegen tussen het station van Aalst en de Dender. Het project omvat een publiek en een privaat luik en voorziet in eerste instantie in een pendelparking voor de NMBS met 900 parkeerplaatsen, een zeer grote fietsenstalling, en op termijn ook in NMBS-kantoren, stationsgebonden winkels, horeca en een multifunctioneel plein. Het project dat reeds in 2007 opgestart werd, komt nu in een stroomversnelling dankzij een samenwerkingsakkoord tussen de ontwikkelaars BESIX RED en PSR (dochtervennootschap van Jan De Nul Group). Er werd tussen de projectpartners BESIX RED en PSR een structurele samenwerking uitgebouwd met wederzijdse inbreng van ervaring en competenties alsook met de gezamenlijke ambitie om via dit project in Aalst aan duurzame stadsvernieuwing te werken waarbij nu al rekening gehouden wordt met de noden van de toekomstige generaties.

Actieve partners nemen het heft in handen
De plannen van BESIX RED om aan wat nu de achterkant van het station is, een nieuwe ontwikkeling te realiseren met een publiek en een privaat luik met meer dan 200 woonunits, dateren al van tien jaar geleden.  “Door in zee te gaan met een partner die uiteindelijk niet actief meewerkte”, zegt Gedelegeerd Bestuurder Gabriel Uzgen, “kwamen de plannen niet van de grond. Alle problemen uit het verleden zijn nu echter van de baan, omdat er een akkoord getekend is met ontwikkelaar PSR, in wie we een actieve partner hebben gevonden met wie we de ontwikkeling nu snel zullen kunnen realiseren.”  Johan Geeroms, Managing Director van PSR vult aan: “Als ontwikkelingsdivisie  van Jan De Nul Group kennen we uitstekend de lokale markt. Bovendien zijn we twee partners met eenzelfde structuur en met een sterke aannemer achter ons. Bij BESIX RED is dat BESIX, bij PSR is dat Jan De Nul, een belangrijke speler voor de lokale tewerkstelling, waarvan het hoofdkantoor trouwens op wandelafstand van de nieuwe ontwikkeling ligt. We kunnen in dit project nu echt aan de slag en de verkommerde buurt ombouwen tot een fris en groen nieuw stadsgedeelte en zo onze reputatie als ontwikkelaar die zich toelegt op het kwalitatief hergebruiken van onderbenutte ruimte alle eer aandoen.” Het nieuwe projectteam ging recent reeds van start met de voorbereidende werkzaamheden en voorziet op korte termijn meer info te kunnen geven over de verdere planning en belangrijkste mijlpalen.

Bouwen voor de toekomst
Beide partners in het project benadrukken hoe zeer het project hen aan het hart ligt omdat het hen in staat stelt te tonen dat ze erg begaan zijn met duurzame stadsontwikkeling. “De tijd is voorbij”, zo benadrukken ze, “dat vastgoedontwikkeling enkel bestond uit het bouwen van zoveel mogelijk units op een welbepaalde oppervlakte. We beseffen als ontwikkelaars maar al te goed dat we moeten bouwen voor de toekomstige generaties en daarbij rekening moeten houden met  de vele snelle veranderingen in de maatschappij en de andere noden van de mensen rond bijvoorbeeld mobiliteit. Algemeen wordt erkend dat de toekomst aan de steden is, maar dan komt het er ook op aan daar  voor een sterke symbiose te zorgen van wonen, werken, winkelen en  publieke diensten.” Het project in Aalst, waarbij de achterkant van het station in feite de voorkant zal worden, zoals eerder al bijvoorbeeld gebeurde via een ontwikkeling in Kessel-Lo, zal zo het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren. “Ondertussen is immers ook aan de tunnel die deel uitmaakt van het projectgebied gewerkt waardoor de omgeving een perfecte aansluiting biedt op de snelweg” geeft Johan Geeroms nog aan.

Stadsbestuur heel tevreden
Ook het stadsbestuur toont zich uiterst tevreden over het gesloten samenwerkingsakkoord.  Schepen Ann Van de Steen (SD&P), die de stuurgroep voorzit, verwoordt het als volgt. “De aanleg van de pendelparking vormt de basis voor het realiseren van duurzame en waardevolle stadsvernieuwing.  Het is ook een mooi staaltje van samenwerking tussen de partners NMBS, BESIX RED en PSR.  N-VA-schepen Caroline Verdoodt is eveneens opgetogen over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. “De partijen, met daarbij bovendien een bekende speler uit Aalst, hebben elkaar snel gevonden. Het stadsbestuur kan alleen maar blij zijn dat dit project nu snel vooruit kan gaan en geen vertraging meer zal oplopen.”